Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số tại tỉnh Quảng Ngãi

04/06/2024 16:25 23

.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số tại tỉnh Quảng Ngãi.

Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2024

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đến hết năm 2025, hoàn thành các chỉ tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được giao cho tỉnh tại các Chương trình, Đề án đã được Chính phủ ban hành, chỉ tiêu đến năm 2025 tại Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Đẩy mạnh chuyển đổi số trên toàn địa bàn tỉnh, tại tất cả các ngành, lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực phục vụ tổ chức và công dân, góp phần thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Để thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phải quyết tâm, nỗ lực, tập trung chỉ đạo quyết liệt trong triển khai chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, với tinh thần “3 tăng cường” và “5 đẩy mạnh” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 06/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số.

Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số; tăng cường công tác kiểm tra, đo lường, giám sát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ. Huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số; các sở, ban, ngành, địa phương phải chủ động, tích cực, kịp thời trong công tác phối hợp triển khai.

(ảnh quangngaitv.vn)

Triển khai nhiệm vụ được giao phải gắn kết một cách đồng bộ, phù hợp với nhiệm vụ được giao tại các Chương trình, Kế hoạch Chuyển đổi số, Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024, Thông báo Kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh; Kế hoạch triển khai Đề án 06 năm 2024.

Các Cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã bố trí nguồn lực để thực hiện, đồng thời đảm bảo thời gian, nhân lực thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 một cách hiệu quả.

 

Nguyễn Tấn

Tin liên quan

Hân hạnh chào mừng các nhà đầu tư, doanh nghiệp, quý vị và các bạn đã đến với Trang thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi....  Xem thêm

Chuyển đổi số
Thủ tục hành chính
Kiến trúc điện tử tỉnh 2.0

Cổng Dịch vụ công tỉnh được nâng cấp từ phiên bản 1.0 lên phiên bản 2.0 và đã đưa vào sử dụng chính thức để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh từ ngày 13/6/2022.

Cổng Dịch vụ công tỉnh phiên bản 2.0 có sự thay đổi địa chỉ truy cập để phù hợp với quy định tại Điều 16 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tuyến, truy cập Cổng Dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ: dichvucong.quangngai.gov.vn để đăng ký, thực hiện nộp hồ sơ.

Để tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ đã nộp trực tuyến hoặc đã nộp trực tiếp từ ngày 10/6/2022 trở về trước thì tổ chức, cá nhân truy cập địa chỉ: motcuav1.quangngai.gov.vn để biết thông tin.

Xuân Lê (https://quangngai.gov.vn)

Thông báo tuyển dụng

File đính kèm: Mau du tuyen.docx

Đang truy cập: -

Tổng số lượt xem: -

Bản quyền thuộc về Ban Quản Lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 * Fax: 0255.3645828 * Email: dungquat@quangngai.gov.vn

 

ipv6 ready