Nguyên tắc bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

31/05/2024 14:38 30

.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa có hướng dẫn thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật (CTHTKT) khu đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, phạm vi áp dụng đối với việc bàn giao, tiếp nhận CTHTKT của các dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) khu đô thị (là dự án ĐTXD các công trình trên một khu đất được giao trong khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt) được ĐTXD bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, gồm: công trình giao thông, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng công cộng, công viên, cây xanh công cộng, hệ thống cấp nước và chữa cháy, cấp điện, công trình viễn thông (nếu có); Việc bàn giao trách nhiệm duy tu, sửa chữa tuân thủ theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo việc xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh, kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực và đô thị.

Thủ tục bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị

(ảnh minh hoạ)

Việc bàn giao và tiếp nhận CTHTKT khu đô thị áp dựng các nguyên tắc chung như sau:

Việc bàn giao, tiếp nhận CTHTKT thực hiện theo Điều 124 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14; Điều 27 Nghị định số 06/2021/NĐ/CP; khoản 8 Điều 4 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.

Các CTHTKT của dự án khu đô thị được phép tổ chức bàn giao cho bên tiếp nhận để quản lý, vận hành kể từ khi chủ đầu tư hoàn thành thi công xây dựng CTHTKT, hạ tầng xã hội hoàn thành các thủ tục nghiệm thu về quản lý chất lượng công trình, vận hành thử nghiệm theo quy định về bảo vệ môi trường (nếu có).

Các công trình cấp điện, cấp nước và chữa cháy, công trình viễn thông (nếu có), chủ đầu tư được phép bàn giao từng công trình trước hoặc sau khi kết thúc giai đoạn ĐTXD của dự án nếu được sự đồng ý của bên tiếp nhận.

Trường hợp bàn giao từng hạng mục CTHTKT thì phải đảm bảo việc ĐTXD tiếp các công trình còn lại của dự án không làm ảnh hưởng đến việc quản lý, vận hành của CTHTKT đã được bàn giao.

Đối với các CTHTKT trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành nếu chủ đầu tư không thực hiện đúng quy định thì đơn vị tiếp nhận có quyền báo cáo cấp quyết định đầu tư về việc từ chối tiếp nhận công trình. Trường hợp cấp quyết định đầu tư thống nhất đề nghị của đơn vị tiếp nhận thì chủ đầu tư phải tự chịu trách nhiệm về quản lý, khai thác và bảo trì công trình theo quy định.

Đối với đơn vị tiếp nhận không thực hiện theo hướng dẫn này, khi cấp quyết định đầu tư đã chỉ định đơn vị tiếp nhận và chủ đầu tư đã có công văn đề nghị nhưng đơn vị tiếp nhận không cử người tham gia hoặc không có ý kiến trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án thì khi tiếp nhận không được quyền có ý kiến đối với các giai đoạn mà đơn vị không tham gia, hoặc trước đây không có ý kiến và phải bắt buộc tiếp nhận công trình trên cơ sở hồ sơ, tài liệu công trình do chủ đầu tư bàn giao.

Trường hợp CTHTKT trước khi bàn giao có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế thì bên tiếp nhận có quyền từ chối tiếp nhận, yêu cầu chủ đầu tư tổ chức kiểm định xây dựng thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và tổ chức khắc phục các tồn tại của hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho đến khi đạt yêu cầu (chi phí kiểm tra, kiểm định chất lượng và khắc phục các tồn tại do chủ đầu tư chi trả).

Trường hợp chủ đầu tư chưa bàn giao CTHTKT cho bên tiếp nhận thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm quản lý, vận hành và bảo trì CTHTKT cho đến lúc bàn giao. Trong thời gian chưa bàn giao, thì chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức khai thác cung cấp dịch vụ công ích đô thị, đảm bảo nhu cầu của dân cư đến ở theo đúng mục tiêu của dự án.

Các chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mời bên tiếp nhận tham gia quản lý, giám sát (mời tham gia thành viên Ban quản lý dự án hoặc thuê Ban quản lý dự án cấp huyện thực hiện gói thầu tư vấn giám sát) trong quá trình thi công xây dựng CTHTKT nhằm tạo sự đồng thuận trong công tác quản lý chất lượng và nghiệm thu công trình từ giai đoạn xây dựng đến khi bàn giao, tiếp nhận, khai thác, vận hành.

 

Nguyễn Tấn

Tin liên quan

Hân hạnh chào mừng các nhà đầu tư, doanh nghiệp, quý vị và các bạn đã đến với Trang thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi....  Xem thêm

Chuyển đổi số
Thủ tục hành chính
Kiến trúc điện tử tỉnh 2.0

Cổng Dịch vụ công tỉnh được nâng cấp từ phiên bản 1.0 lên phiên bản 2.0 và đã đưa vào sử dụng chính thức để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh từ ngày 13/6/2022.

Cổng Dịch vụ công tỉnh phiên bản 2.0 có sự thay đổi địa chỉ truy cập để phù hợp với quy định tại Điều 16 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tuyến, truy cập Cổng Dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ: dichvucong.quangngai.gov.vn để đăng ký, thực hiện nộp hồ sơ.

Để tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ đã nộp trực tuyến hoặc đã nộp trực tiếp từ ngày 10/6/2022 trở về trước thì tổ chức, cá nhân truy cập địa chỉ: motcuav1.quangngai.gov.vn để biết thông tin.

Xuân Lê (https://quangngai.gov.vn)

Thông báo tuyển dụng

File đính kèm: Mau du tuyen.docx

Đang truy cập: -

Tổng số lượt xem: -

Bản quyền thuộc về Ban Quản Lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 * Fax: 0255.3645828 * Email: dungquat@quangngai.gov.vn

 

ipv6 ready