Truy cập nội dung luôn
TÀI LIỆU ISO 9001: 2015

- Quyết định số 254/QĐ-BQL ngày 26/9/2022 của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi về việc kiện toàn Ban điều hành xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001: 2015 tại Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

- Quyết định số 255/QĐ-BQL ngày 26/9/2022 của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi về việc áp dụng tài liệu quản lý Hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO9001: 2015 năm 2022.

- Quyết định số 283/QĐ-BQL ngày 10/10/2022 của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO9001: 2015.

- Bản xác nhận số 2406/XN-BQL ngày 10/10/2022 của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO9001: 2015 tại Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

 

 

 

Các chuyên mục khác :

LIÊN KẾT HỢP TÁC

Bản quyền thuộc về Ban Quản Lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 * Fax: 0255.3645828 * Email: dungquat@quangngai.gov.vn