Trang chủ » Ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đầu tư
Ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đầu tư
06/02/2017

VỀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯÁP DỤNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN THEO QUY ĐỊNH:

1. Đất đai:
– Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước (khoản 2 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ);
– Được miễn tiền thuê đất suốt đời dự án đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.
– Được miễn tiền thuê đất 15 năm sau thời gian xây dựng cơ bản đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.
– Được miễn tiền thuê đất 11 năm sau thời gian xây dựng cơ bản đối với các dự án còn lại.
(theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ);
2. Thuế TNDN:
– Được hưởng mức thuế suất thuế TNDN 10% trong thời hạn 15 năm;
– Được miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo, thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư (quy định tại Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ).
3. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
– Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm:
+ Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi Tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;
+ Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;
+ Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.
– Miễn thuế nhập khẩu đối với Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được;
4. Thuế Thu nhập cá nhân:
Giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (quy định Luật Thuế TNCN và Thông tư 128/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014).
5. Ngoài ra, dự án còn được hưởng các chính sách hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi;

Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828