Trang chủ » Dịch vụ công trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Ngày cập nhật: 23/01/2017

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi công bố 60 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi theo Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.


STT TÊN THỦ TỤC LĨNH VỰC THỦ TỤC TỆP ĐÍNH KÈM
1 48. Điều chỉnh giấy phép xây dựng. Lĩnh vực quy hoạch xây dựng Tải về
2 49. Gia hạn giấy phép xây dựng. Lĩnh vực quy hoạch xây dựng Tải về
3 50. Cấp lại giấy phép xây dựng. Lĩnh vực quy hoạch xây dựng Tải về
4 51. Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Lĩnh vực quy hoạch xây dựng Tải về
5 52. Cấp giấy phép quy hoạch. Lĩnh vực quy hoạch xây dựng Tải về
6 53. Đăng ký nội quy lao động. Lĩnh vực lao động Tải về
7 54. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình đối với dự án nhóm C (trừ các dự án trọng điểm nhóm C) trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Lĩnh vực kế hoạch tổng hợp Tải về
8 55. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình đối với dự án nhóm C trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Lĩnh vực kế hoạch tổng hợp Tải về
9 56. Thẩm định và phê duyệt Hồ sơ mời thầu dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Lĩnh vực kế hoạch tổng hợp Tải về
10 57. Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Lĩnh vực kế hoạch tổng hợp Tải về
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828