Trang chủ » Thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính
Ngày cập nhật: 23/01/2017

Ban quản lý KKT Dung Quất công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý KKT Dung Quất theo Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 thuộc các lĩnh vực: TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP, QUY HOẠCH - XÂY DỰNG, TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH, THANH TRA. Các thủ tục hành chính không sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý KKT Dung Quất tại Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 20/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.


STT TÊN THỦ TỤC LĨNH VỰC THỦ TỤC TỆP ĐÍNH KÈM
1 Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương (Bãi bỏ) Lĩnh vực quản lý doanh nghiệp Tải về
2 Đăng ký thỏa ước lao động tập thể (Bãi bỏ) Lĩnh vực quản lý doanh nghiệp Tải về
3 Thủ tục đăng ký nội quy lao động Lĩnh vực quản lý doanh nghiệp Tải về
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

Giấy phép số: Website đang thử nghiệm trong lúc đang xin giấy phép
Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và Các KCN Quảng Ngãi.
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828