Trang chủ » Thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính
Ngày cập nhật: 23/01/2017

Ban quản lý KKT Dung Quất công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý KKT Dung Quất theo Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 thuộc các lĩnh vực: TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP, QUY HOẠCH - XÂY DỰNG, TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH, THANH TRA. Các thủ tục hành chính không sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý KKT Dung Quất tại Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 20/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.


STT TÊN THỦ TỤC LĨNH VỰC THỦ TỤC TỆP ĐÍNH KÈM
1 Xin chủ trương lập Dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất(Bãi bỏ) Lĩnh vực kế hoạch tổng hợp Tải về
2 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình đối với dự án nhóm C trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. (Sửa đổi, bổ sung) Lĩnh vực kế hoạch tổng hợp Tải về
3 Thẩm định Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án nhóm B trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. (Bãi bỏ) Lĩnh vực kế hoạch tổng hợp Tải về
4 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án nhóm C trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. (Sửa đổi, bổ sung) Lĩnh vực kế hoạch tổng hợp Tải về
5 Thẩm định và phê duyệt Hồ sơ mời thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất (Sửa đổi, bổ sung) Lĩnh vực kế hoạch tổng hợp Tải về
6 Thẩm địnhvà phê duyệt Kết quả đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. (Sửa đổi, bổ sung) Lĩnh vực kế hoạch tổng hợp Tải về
7 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án nhóm B và nhóm C sử dụng vốn ngân sách nhà nước Lĩnh vực kế hoạch tổng hợp Tải về
8 Quy trình dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước. (Bãi bỏ) Lĩnh vực kế hoạch tổng hợp Tải về
9 Quy trình quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước. (Bãi bỏ) Lĩnh vực kế hoạch tổng hợp Tải về
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

Giấy phép số: Website đang thử nghiệm trong lúc đang xin giấy phép
Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và Các KCN Quảng Ngãi.
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828