Trang chủ » TT. Hành chính » Thủ tục đăng ký nội quy lao động
Thủ tục đăng ký nội quy lao động
Ngày cập nhật: 16/03/2017
Số hồ sơ 01
Căn cứ pháp lý

Bộ Luật lao động 1994, Bổ sung và sửa đổi năm 2002.

– Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

– Nghị định số 33/2003NĐ-CP ngày 02/4/2003 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

– Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và XH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ.

Trình tự thực hiện

a/ Về trình tự thực hiện:

– Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Bước 1: Tổ chức, Cá nhân có nhu cầu xây dựng và đăng ký Nội quy lao động liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp – Văn xã) để hướng dẫn lập hồ sơ.

+ Bước 2: Tổ chức, Cá nhân nộp hồ sơ đăng ký Nội quy lao động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Văn thư Văn phòng Ban).

+ Bước 3: Sau khi có thông báo đăng ký Nội quy lao động của Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, doanh nghiệp triển khai thực hiện kể từ ngày có thông báo.

– Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất có thông báo tiếp nhận (theo mẫu quy định); nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cho doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.

+ Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Quản lý Doanh nghiệp – Văn xã – Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất kiểm tra nội dung Nội quy lao động của doanh nghiệp. Trường hợp nội dung phù hợp theo quy định, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất thông báo về việc đăng ký Nội quy lao động để doanh nghiệp triển khai; ngược lại, nếu nội dung không phù hợp với pháp luật thì Ban quản lý thông báo cho doanh nghiệp về nội dung cần sửa đổi để điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp.

Cách thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn thư Văn phòng Ban, Phòng Quản lý Doanh nghiệp – Văn xã thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Khi nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận phải có giấy giới thiệu của doanh nghiệp.

Đối tượng thực hiện
Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Công văn đề nghị đăng ký Nội quy lao động; (theo mẫu quy định).

+ Quyết định của doanh nghiệp về việc ban hành Nội quy lao động; (theo mẫu quy định).

+ Bản Nội quy lao động có chữ ký và đóng dấu của chủ doanh nghiệp.

(Văn bản được đóng thành tập hồ sơ (có trang bìa, tiêu đề) đúng quy định).               

+ Số lượng hồ sơ: 03 bộ.       

Thời hạn giải quyết Trong giờ hành chính, vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6).
Kết quả thực hiện Thông báo về việc đăng ký Nội quy lao động.
Lệ phí Không
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

Giấy phép số: Website đang thử nghiệm trong lúc đang xin giấy phép
Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và Các KCN Quảng Ngãi.
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828