Trang chủ » TT. Hành chính » Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.
Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.
Ngày cập nhật: 16/03/2017
Số hồ sơ 01
Căn cứ pháp lý
Trình tự thực hiện
Cách thực hiện
  1. a) Về trình tự thực hiện:

(1). Đối với cá nhân, tổ chức:

Các cơ sở là đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp (sau đây gọi tắt là cơ sở) theo quy định tại khoảng 3 mục I Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Bước 1: Các cơ sở nộp hồ sơ kê khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp tại bộ phận Văn thư – Ban Quản lý KKT Dung Quất. Thời hạn nộp hồ sơ kê khai nộp phí: trong 5 ngày đầu của quý tiếp theo.

– Bước 2: Trong vòng 10 ngày đầu của quý tiếp theo, Cơ sở nhận được thông báo nộp phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải từ Ban Quản lý KKT Dung Quất.

– Bước 3: Cơ sở kiểm tra lại mức phí từ thông báo nộp phí của Ban Quản lý KKT Dung Quất.

+ Nếu chấp nhận với thông báo nộp phí của Ban Quản lý  thì cơ sở nộp số tiền phí tại Kho bạc nhà nước với số tài khoản trong thông báo.

+ Nếu không chấp nhận với thông báo nộp phí của Ban Quản lý KKT Dung Quất thì cơ sở phản hồi lại Ban Quản lý. Ban Quản lý và cơ sở sẽ kiểm tra lại thông báo nộp phí và chỉnh sửa để tiến hành thủ tục nộp phí.

+ Nộp đủ, đúng hạn số tiền phải nộp vào Tài khoản phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải tại Kho bạc nhà nước tỉnh theo thông báo của Ban Quản lý KKT Dung Quất, chậm nhất không quá 20 ngày của quý tiếp theo.

(2). Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Bước 1: Ban Quản lý KKT Dung Quất cử cán bộ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung của bản kê khai.

+ Nếu hồ sơ kê khai chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn và yêu cầu kê khai lại.

+ Trường hợp bản kê khai đầy đủ và hợp lệ, thì thực hiên theo quy trình.

– Bước 2:  Ban Quản lý KKT Dung Quất sẽ tiến hành thẩm định và thông báo mức phí phải nộp đến các cơ sở trong vòng 10 ngày đầu tiên của quý tiếp theo.

Trường hợp bản kết quả phân tích chất lượng nước thải không hợp lý, Ban Quản lý KKT Dung Quất có thể tiến hành lấy mẫu phân tích lại.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng: từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00; chiều từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30).

  1. b) Cách thức thực hiện.

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Văn thư Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất

Yêu cầu, điều kiện thực hiện
  1. l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

– Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

– Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

– Nghị định số 26/2010/NĐ-CP ngày 22/3/2010 sửa đổi bổ sung khoản 2, điều 8 Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

– Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải  .

– Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 06/9/2007 sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003;

– Thông tư liên tịch số 107/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 26/7/2010 sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 và Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 06/9/2007 hướng dẫn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Đối tượng thực hiện Đối tượng là cá nhân và tổ chức.
Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm:

– Tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

– Bản kết quả phân tích chất lượng nước thải của cơ quan có chức năng thực hiện

Số lượng hồ sơ: 01bộ.

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài không quá 05 ngày làm việc.
Kết quả thực hiện Thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.
Lệ phí + Không thu lệ phí; + Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp tính theo từng chất gây ô nhiễm có trong nước thải
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

Giấy phép số: Website đang thử nghiệm trong lúc đang xin giấy phép
Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và Các KCN Quảng Ngãi.
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828