Trang chủ » TT. Hành chính » Giao đất, cho thuê đất
Giao đất, cho thuê đất
Ngày cập nhật: 16/03/2017
Số hồ sơ 01
Căn cứ pháp lý

– Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

– Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

– Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

– Quyết định số 72/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Dung Quất;

– Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày về Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

– Quyết định 14/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 về việc Ban hành bản Quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Trình tự thực hiện

Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu xin giao lại đất, thuê đất, liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất (qua Phòng Tài nguyên – Môi trường) để được hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục theo quy định.

   + Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin giao lại đất, thuê đất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Văn phòng Ban).

+ Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến nhận Quyết định giao lại đất hoặc cho thuê đất sau 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ; nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo qui định (chỉ được hướng dẫn chỉnh sửa một lần, đúng quy định).

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài nguyên – Môi trường thuộc Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ địa chính, đối chiếu quy hoạch; xác minh thực địa; trường hợp đủ điều kiện thì liên hệ với cán bộ địa chính và UBND xã nơi có đất thực hiện chỉnh lý Bản đồ địa chính và làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính; trình Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất ký quyết định giao lại đất hoặc cho thuê đất;

+ Bước 2: Sau khi có Quyết định giao lại đất, cho thuê đất, Phòng Tài nguyên – Môi trường thuộc Ban Quản lý KKT Dung Quất thông báo cho người sử dụng đất nhận bàn giao đất tại thực địa;

+ Bước 3: Sau khi nhận bàn giao đất tại thực địa, Phòng Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính – Doanh nghiệp; cơ quan thuế; chủ sử dụng đất xác định mức thu tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất và trình Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất ban hành Quyết định mức thu tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất; đồng thời, thực hiện việc ký Hợp đồng thuê đất đối với trường hợp cho thuê đất;

+ Bước 4: Sau khi ký Hợp đồng thuê đất; Ban Quản lý KKT Dung Quất chuyển Thông tin địa chính đến Chi cục thuế Bình Sơn để xác định nghĩa vụ tài chính về đất (tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất; lệ phí trước bạ) và thực hiện theo Thông báo của cơ quan thuế;

Đồng thời, gửi quyết định giao lại đất hoặc hợp đồng thuê đất kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính đến cơ quan tài nguyên và môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký cho Ban Quản lý KKT Dung Quất (nộp lệ phí, phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định);

Cách thực hiện

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng: từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00; chiều từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

– Quyết định của UBND Tỉnh về thu hồi đất và giao đất cho Ban Quản lý KKT Dung Quất để thực hiện giao lại đất hoặc cho thuê đất;

– Quyết định thu hồi đất chi tiết từng thửa đất; Quyết định phê duyệt đền bù, Tái định cư và GPMB; kết quả thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng.

– Văn bản bàn giao đất đã hoàn thành Giải phóng mặt bằng giữa chủ đầu tư và đơn vị có chức năng thực hiện bồi thường có xác nhận của chỉnh quyền địa phương (theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường khi chuyển hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Đối tượng thực hiện Đối tượng là cá nhân và tổ chức.
Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn xin giao đất hoặc thuê đất (theo mẫu quy định)

+ Giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức trong nước (bản sao có chứng thực);

+ Văn bản thỏa thuận địa điểm hoặc Chứng chỉ quy hoạch của cấp thẩm quyền trên địa điểm đã được xác định; kèm theo bản đồ địa chính khu đất;

+ Văn bản thỏa thuận địa điểm của các ngành chức năng có liên quan.

+ Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao chứng thực) và dự án đầu tư đối với tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định của pháp luật về đầu tư;

+ Giấy phép đầu tư (bản sao chứng thực) và dự án đầu tư đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật đầu tư;

+ Trường hợp dự án thăm dò, khai thác khoáng sản phải có giấy phép kèm theo bản đồ thăm dò, khai thác mỏ (Bản sao có chứng thực);

+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường (bản sao có chứng thực);

+ Đối với khu đất chưa được đền bù – giải phóng mặt bằng thì phải có Quyết định phê duyệt kèm theo Phương án bồi thường, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Kết quả thực hiện Quyết định giao lại đất hoặc quyết định cho thuê đất.
Lệ phí Lệ phí, phí khi thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện thu theo quyết định của UBND Tỉnh).
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

Giấy phép số: Website đang thử nghiệm trong lúc đang xin giấy phép
Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và Các KCN Quảng Ngãi.
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828