Trang chủ » TT. Hành chính » Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban quản lý KKT Dung Quất (Sửa đổi, bổ sung)
Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban quản lý KKT Dung Quất (Sửa đổi, bổ sung)
Ngày cập nhật: 16/03/2017
Số hồ sơ 01
Căn cứ pháp lý

–  Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội ;

– Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

 

Trình tự thực hiện
  1. Về trình tự thực hiện:

–  Đối với người khiếu nại:

Nộp đơn thư khiếu nại và các chứng cứ kèm theo tại bộ phận một cửa – Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất;

Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường – Xã Bình Trị – Huyện Bình Sơn – Tỉnh Quảng Ngãi.

– Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bước 1: Bộ phận một cửa nhận đơn thư khiếu nại và các giấy tờ chứng cứ kèm theo, lập phiếu chuyển Trưởng Ban kiểm tra nội dung và tính pháp lý của đơn thư khiếu nại có hợp lệ hay không hợp lệ, có thuộc thẩm quyền hay không thuộc thẩm quyền.

+ Bước 2: Nếu đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền và hợp lệ Trưởng Ban sẽ chuyển và chỉ đạo Thanh tra tiến hành thẩm tra và xác minh vụ việc theo nội dung đơn thư khiếu nại.

+ Bước 3: Thanh tra tiến hành thẩm tra, xử lý vụ việc và  có công văn báo cáo  kết luận  về nội dung khiếu nại cho Trưởng Ban xem xét và ra quyết định xử lý.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: vào các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng: từ 08h00 đến 11h00; chiều từ 14h00 đến 16h00).

Cách thực hiện

Nhận đơn thư và trả lời đơn thư trực tiếp tại bộ phận một cửa – Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất hoặc qua đường bưu điện.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Đối tượng thực hiện Đối tượng là cá nhân.
Thành phần, số lượng hồ sơ

+  Đơn thư khiếu nại, biên bản ghi lời khiếu nại (nếu có);

+ Văn bản trả lời của người bị khiếu nại;

+ Văn bản về thẩm tra, xác minh;

+ Quyết định giải quyết khiếu nại;

+ Tài liệu khác có liên quan.

Thời hạn giải quyết
Kết quả thực hiện
Lệ phí
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

Giấy phép số: Website đang thử nghiệm trong lúc đang xin giấy phép
Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và Các KCN Quảng Ngãi.
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828