Trang chủ » TT. Hành chính » Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương (Bãi bỏ)
Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương (Bãi bỏ)
Ngày cập nhật: 16/03/2017
Số hồ sơ 03
Căn cứ pháp lý

(English) – Bộ Luật lao động 1994, Bổ sung và sửa đổi năm 2002.

– Nghị định số 114/2002/NĐ – CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương;

– Thông tư số 12/2003/TT – BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – TBXH  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ – CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước;

– Thông tư số 13/2003/TT – BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – TBXH  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ – CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp;

– Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam;

– Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội về việc Sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương;

– Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

– Thông tư số 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

– Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hư­ớng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

– Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/04/1998 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi

Trình tự thực hiện

(English)

  1. a) Về trình tự thực hiện:

– Đối với cá nhân tổ chức:

+ Bước 1: Tổ chức, Cá nhân có nhu cầu xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp – Văn xã) để được hướng dẫn lập hồ sơ.

+ Bước 2: Tổ chức, Cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Văn thư Văn phòng Ban).

+ Bước 3: Sau khi có thông báo đăng ký thang lương, bảng lương thể của Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, doanh nghiệp triển khai thực hiện kể từ ngày có thông báo.

– Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất có thông báo tiếp nhận (theo mẫu quy định) cho doanh nghiệp; nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cho doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.

+ Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, phòng Quản lý Doanh nghiệp – Văn xã kiểm tra nội dung thang lương, bảng lương của doanh nghiệp. Trường hợp nội dung phù hợp theo quy định, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất thông báo cho doanh nghiệp về việc đăng ký thang lương, bảng lương để triển khai; ngược lại, nếu nội dung không phù hợp với pháp luật thì Ban quản lý thông báo cho doanh nghiệp về nội dung cần sửa đổi để điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp.

Cách thực hiện

(English) Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn thư Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

(English) Khi nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận phải có giấy giới thiệu của doanh nghiệp.

Đối tượng thực hiện (English) Đối tượng là cá nhân và tổ chức.
Thành phần, số lượng hồ sơ

(English) – Thành phần hồ sơ gồm:

+ Công văn đề nghị đăng ký; (theo biểu mẫu)

+ Hệ thống thang lương, bảng lương cá nhân, tổ chức xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung.

+ Bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương.

+ Ý kiến tham gia của Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong cá nhân, tổ chức. (có biểu mẫu)

– Số lượng hồ sơ: 03 bộ.        

Thời hạn giải quyết (English) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thang lương, bảng lương của doanh nghiệp, Ban quản lý KKT Dung Quất chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý Doanh nghiệp - Văn xã thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất xử lý hồ sơ và ra thông báo đăng ký thang bảng lương.
Kết quả thực hiện (English) Thông báo về việc đăng ký Thang bảng lương.
Lệ phí (English) Không
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

Giấy phép số: Website đang thử nghiệm trong lúc đang xin giấy phép
Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và Các KCN Quảng Ngãi.
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828