Trang chủ » TT. Hành chính » Đăng ký thỏa ước lao động tập thể (Bãi bỏ)
Đăng ký thỏa ước lao động tập thể (Bãi bỏ)
Ngày cập nhật: 16/03/2017
Số hồ sơ 02
Căn cứ pháp lý

– Bộ Luật lao động 1994, Bổ sung và sửa đổi năm 2002.

– Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thoả ước lao động tập thể.

– Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về Thoả ước lao động tập thể.

Trình tự thực hiện
  1. a) Về trình tự thực hiện:

– Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Bước 1: Tổ chức, Cá nhân có nhu cầu xây dựng và Thoả ước lao động tập thể liên hệ với Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp – Văn xã) để hướng dẫn lập hồ sơ.

+ Bước 2: Tổ chức, Cá nhân nộp hồ sơ đăng ký Thoả ước lao động tập thể tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Văn thư Văn phòng Ban).

+ Bước 3: Sau khi có thông báo đăng ký Thoả ước lao động tập thể của Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, doanh nghiệp triển khai thực hiện kể từ ngày có thông báo.

– Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất có thông báo tiếp nhận (theo mẫu quy định) cho doanh nghiệp; nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cho doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.

+ Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Quản lý Doanh nghiệp – Văn xã kiểm tra nội dung Thoả ước lao động tập thể của doanh nghiệp. Trường hợp nội dung phù hợp theo quy định, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất thông báo cho doanh nghiệp về việc đăng ký Thoả ước lao động tập thể để triển khai; ngược lại, nếu nội dung không phù hợp với pháp luật thì Ban quản lý thông báo cho doanh nghiệp về nội dung cần sửa đổi để điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp.

Cách thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Văn thư Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Khi nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận phải có giấy giới thiệu của doanh nghiệp.

Đối tượng thực hiện (English) Đối tượng là cá nhân và tổ chức.
Thành phần, số lượng hồ sơ

– Thành phần hồ sơ gồm:

+ Công văn đề nghị đăng ký Thoả ước lao động tập thể; (theo biểu mẫu)

+ Bản Thoả ước lao động tập thể có chữ ký và đóng dấu của chủ doanh nghiệp và chủ tịch công đoàn.

+ Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động.

(Văn bản được đóng thành tập hồ sơ (có trang bìa, tiêu đề) đúng quy định).

+ Số lượng hồ sơ: 03 bộ.       

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thoả ước lao động tập thể của doanh nghiệp, Ban quản lý KKT Dung Quất chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Doanh nghiệp - Văn xã thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất xử lý hồ sơ và ra thông báo đăng ký thoả ước lao động tập thể.
Kết quả thực hiện Thông báo về việc đăng ký Thoả ước lao động tập thể.
Lệ phí Không.
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

Giấy phép số: Website đang thử nghiệm trong lúc đang xin giấy phép
Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và Các KCN Quảng Ngãi.
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828