Trang chủ » TT. Hành chính » Đăng ký đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng cho dự án có quy mô dưới 300 tỷ VNĐ và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).
Đăng ký đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng cho dự án có quy mô dưới 300 tỷ VNĐ và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).
Ngày cập nhật: 15/03/2017
Số hồ sơ 01
Căn cứ pháp lý

+ Luật Đầu tư của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội chủ Nghĩa Việt Nam Số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Luật Doanh Nghiệp của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội chủ Nghĩa Việt Nam Số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Các Luật chuyên ngành.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính Phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của  Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

+ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 03/01/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất – xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Bước 2:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ và viết biên nhận hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, có yêu cầu điều chỉnh bổ sung hồ sơ, Ban Quản lý sẽ thông báo bằng văn bản cho nơi gửi hồ sơ trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

* Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện: Ngày bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận được hồ sơ chuyển từ nhân viên bưu điện được tính là ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận Giấy chứng nhận đầu tư với trường hợp được cấp và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư cũ cho Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư sẽ nhận văn bản trả lời của Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất.

* Khi đến nhận kết quả, người nhận xuất trình biên nhận (trường hợp mất biên nhận hoặc hồ sơ gửi qua bưu điện, người nhận phải xuất trình giấy giới thiệu của doanh nghiệp).

Cách thực hiện

Nộp trực tiếp.

Gửi qua bưu điện.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có):

Các sở, ngành địa phương;

Các bộ, ngành trung ương.

Kết quả thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Bảng đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (mẫu phụ lục IV-2).

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Thành phần, số lượng hồ sơ
  • Bản đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư.
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp đăng ký thành lập chi nhánh.
  • Bản sao hợp lệ điều lệ Công ty đầu tư.
  • Văn bản quyết định thành lập chi nhánh.
  • Bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
  • Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm).
  • Văn bản chấp thuận nguyên tắc về chủ trương đầu tư.

số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc

Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc.
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận.
Lệ phí Không
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

Giấy phép số: Website đang thử nghiệm trong lúc đang xin giấy phép
Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và Các KCN Quảng Ngãi.
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828