Trang chủ » TT. Hành chính » Chứng thực, xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong KKT Dung Quất. (Bãi bỏ)
Chứng thực, xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong KKT Dung Quất. (Bãi bỏ)
Ngày cập nhật: 16/03/2017
Số hồ sơ 04
Căn cứ pháp lý

– Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;

– Thông tư 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 về hướng dẫn thi hành Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;

–  Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

– Công Văn số 3655/UBND-TCTM ngày 22/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Trình tự thực hiện

Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong Khu kinh tế Dung Quất, liên hệ với Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất (qua Phòng Tài nguyên – Môi trường) để được hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục theo quy định.

+ Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản tại Văn phòng Ban Quản lý KKT Dung Quất.

+ Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến nhận Văn bản xác nhận sau năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hợp đồng, văn bản về bất động sản trong trường hợp là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; trường hợp hợp đồng thế chấp thì không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bước 1: Người yêu cầu xác nhận nộp một (01) bộ hồ sơ yêu cầu xác nhận và xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu tại Ban Quản lý KKT Dung Quất.

+ Bước 2: Trường hợp hồ sơ yêu cầu xác nhận hợp lệ thì Ban Quản lý KKT Dung Quất ghi vào Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch (ban hành kèm theo Thông t­ư số 03/2001/TP-CC ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tư­ pháp h­ướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực) và thực hiện xác nhận hợp đồng, giao dịch, viết Phiếu hẹn (Mẫu số 63/PH) trao cho ng­ười yêu cầu xác nhận.

Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc khi giải quyết yêu cầu xác nhận mà phát hiện người có bất động sản không đủ điều kiện thực hiện quyền của ng­ười có bất động sản theo quy định của pháp luật thì Ban Quản lý KKT Dung Quất trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người yêu cầu xác nhận.

Cách thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất (Văn phòng Ban).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

– Tài sản là bất động sản thuộc quyền của người yêu cầu xác nhận theo quy định.

Đối tượng thực hiện Đối tượng là cá nhân và tổ chức.
Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm:

+ Phiếu yêu cầu xác nhận hợp đồng, văn bản (Mẫu số 62/PYC);

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);

+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở (sau đây gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất);

+ Hợp đồng, văn bản về bất động sản.

* Ngoài các giấy tờ nêu trên, tuỳ vào từng trường hợp cụ thể mà hồ sơ yêu cầu công chứng, chứng thực còn có thêm một hoặc các giấy tờ sau đây:

+ Văn bản xác nhận tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn gốc ngân sách nhà nước đối với trường hợp bên có quyền sử dụng đất là tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm; tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

+ Bản sao có chứng thực giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà theo quy định của pháp luật thì tài sản đó phải được cấp phép xây dựng hoặc phải lập dự án đầu tư.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hợp đồng, văn bản về bất động sản trong trường hợp là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; trường hợp hợp đồng thế chấp thì không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Kết quả thực hiện Văn bản xác nhận.
Lệ phí Chưa có quy định.
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

Giấy phép số: Website đang thử nghiệm trong lúc đang xin giấy phép
Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và Các KCN Quảng Ngãi.
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828