Trang chủ » TT. Hành chính » Cấp sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại.
Cấp sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại.
Ngày cập nhật: 16/03/2017
Số hồ sơ 03
Căn cứ pháp lý

– Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

– Thông tư số 12/2011/TTLT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại;

Trình tự thực hiện
  1. a) Về trình tự thực hiện:

(1) Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Bước 1:

Tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có phát sịnh CTNH phải tiến hành lập Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại  theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

+ Bước 2:
Nộp hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH tại Văn thư – Ban Quản lý KKT Dung Quất, Khu đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

(2). Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày kể từ  hồ sơ đăng ký, Ban Quản lý KKT Dung Quất kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của bộ hồ sơ. Trường hợp bộ hồ sơ không đạt yêu cầu, Ban Quản lý KKT Dung Quất có thông báo bằng văn bản yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Khi xác định hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Ban Quản lý KKT Dung Quất không cần thông bảo cho chủ nguồn thải CTNH và đương nhiên hồ sơ đăng ký được chấp nhận sau khi kết thúc thời hạn xem xét.

+ Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký, Ban Quản lý KKT Dung Quất có trách nhiệm cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH cho chủ nguồn thải.

 

Cách thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Văn thư Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Đối tượng thực hiện Đối tượng là cá nhân và tổ chức.
Thành phần, số lượng hồ sơ

– Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập cơ sở, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;

– Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết BVMT hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án BVMT hoặc bất kỳ giấy tờ về môi trường nào khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

– Bản sao kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc loại  phát sinh tại cơ sở (trừ các mã từ 19 12 01 đến 19 12 04) không vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT để đăng ký là các chất thải thông thường tại Điểm 3.2 của Đơn (nếu không tiến hành lấy mẫu phân tích thì phải đăng ký là CTNH);

– Bản sao báo cáo ĐTM và Giấy xác nhận về việc thực hiện báo cáo ĐTM và yêu cầu của Quyết định phê duyệt, Bản cam kết BVMT hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án BVMT và tất cả các hồ sơ, giấy tờ pháp lý về môi trường liên quan đến việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ việc tự xử lý CTNH (chỉ áp dụng đối với trường hợp có công trình tự xử lý CTNH);

(Tất cả các bản sao nêu trên không cần công chứng nhưng phải được Chủ nguồn thải đóng dấu xác nhận).

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng: từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00; chiều từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30).
Kết quả thực hiện
Lệ phí Không
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

Giấy phép số: Website đang thử nghiệm trong lúc đang xin giấy phép
Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và Các KCN Quảng Ngãi.
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828