Trang chủ » TT. Hành chính » 60. Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
60. Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
Ngày cập nhật: 25/10/2017
Số hồ sơ 60
Căn cứ pháp lý

– Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội khóa 13;

– Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo.

– Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

– Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo;

– Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

– Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

– Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Trình tự thực hiện

– Đối với người tố cáo:

Nộp đơn thư tố cáo và các chứng cứ kèm theo tại bộ phận một cửa – Văn phòng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi hoặc qua đường Bưu điện;

Địa chỉ: Xã Bình Trị – Huyện Bình Sơn – tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết theo quy định). Buổi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

– Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bước 1: Bộ phận một cửa nhận đơn thư tố cáo và các giấy tờ chứng cứ kèm theo, lập phiếu chuyển Trưởng Ban Quản lý kiểm tra nội dung và tính pháp lý của đơn thư tố cáo có hợp lệ hay không hợp lệ, có thuộc thẩm quyền hay không thuộc thẩm quyền.

+ Bước 2: Nếu đơn thư tố cáo thuộc thẩm quyền và hợp lệ Trưởng Ban Quản lý sẽ chuyển và chỉ đạo Văn phòng tiến hành thẩm tra và xác minh vụ việc theo nội dung đơn thư tố cáo.

+ Bước 3: Văn phòng tiến hành thẩm tra, xử lý vụ việc và báo cáo kết quả về nội dung tố cáo cho Trưởng Ban Quản lý xem xét và ra quyết định xử lý.

Cách thực hiện

Nhận đơn thư và trả lời đơn thư trực tiếp tại bộ phận một cửa Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi hoặc qua đường bưu điện.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Theo quy định hiện hành.

Đối tượng thực hiện
Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

+ Đơn thư tố cáo hoặc Biên bản ghi nội dung tố cáo trực tiếp (Mẫu số 01-TC, Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo);

+ Biên bản xác minh, kết quả giám định, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình giải quyết (Mẫu số 07-TC, Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo);

+ Phiếu đề xuất để trình người giải quyết tố cáo xem xét, quyết định việc thụ lý giải quyết tố cáo (Mẫu số 04-TC, Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo);

+ Văn bản giải trình của người bị tố cáo;

+ Quyết định thụ lý và thành lập Tổ xác minh (Mẫu số 05-TC, Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo);

+ Quyết định việc gia hạn giải quyết tố cáo (nếu có) theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 của Luật tố cáo và Mẫu số 13-TC Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo;

+ Kết luận về nội dung tố cáo; văn bản kiến nghị biện pháp xử lý;

+ Các tài liệu khác có liên quan.

Số lượng hồ sơ: Mỗi vụ việc là 1 bộ.

Thời hạn giải quyết Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo (trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn thời hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày).
Kết quả thực hiện Kết luận, Quyết định, Thông báo (nếu có).
Lệ phí không
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828