Trang chủ » TT. Hành chính » 59. Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
59. Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
Ngày cập nhật: 25/10/2017
Số hồ sơ 59
Căn cứ pháp lý

– Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội ;

– Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

– Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

– Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủquy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

– Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

– Thông tư 02/2016/TT-TTCP, ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

– Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Trình tự thực hiện

– Đối với người khiếu nại:

Nộp đơn thư khiếu nại và các chứng cứ kèm theo tại bộ phận một cửa Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi hoặc qua đường Bưu điện.

Địa chỉ: Xã Bình Trị – Huyện Bình Sơn – Tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết theo quy định). Buổi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

– Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bước 1: Bộ phận một cửa nhận đơn thư khiếu nại và các giấy tờ chứng cứ kèm theo, lập phiếu chuyển Trưởng Ban kiểm tra nội dung và tính pháp lý của đơn thư khiếu nại có hợp lệ hay không hợp lệ, có thuộc thẩm quyền hay không thuộc thẩm quyền.

+ Bước 2: Nếu đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền và hợp lệ Trưởng Ban sẽ chuyển và chỉ đạo Văn phòng chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tiến hành thẩm tra, xác minh vụ việc theo nội dung đơn thư khiếu nại.

+ Bước 3: Văn phòng tiến hành thẩm tra, xử lý vụ việc và báo cáo kết quả về nội dung khiếu nại cho Trưởng Ban xem xét và ra quyết định xử lý.

Cách thực hiện

Nhận đơn thư và trả lời đơn thư trực tiếp tại bộ phận một cửa Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi hoặc qua đường bưu điện.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Mẫu 01A-KN ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-TTCP, ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ.

Đối tượng thực hiện Đối tượng là cá nhân.
Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

+ Đơn thư khiếu nại, biên bản ghi lời khiếu nại (nếu có);

+ Văn bản trả lời của người bị khiếu nại;

+ Văn bản về thẩm tra, xác minh (Biểu mẫu 04A-KN07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 và Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ);

+ Quyết định giải quyết khiếu nại;

+ Tài liệu khác có liên quan.

Số lượng hồ sơ: Mỗi vụ việc là 1 bộ.

Thời hạn giải quyết Trong thời gian 30 ngày làm việc đối với vụ việc bình thường, không quá 45 ngày làm việc đối với vụ việc phức tạp kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết.
Kết quả thực hiện Kết luận.
Lệ phí không
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828