Trang chủ » TT. Hành chính » 55. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình đối với dự án nhóm C trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
55. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình đối với dự án nhóm C trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
Ngày cập nhật: 25/10/2017
Số hồ sơ 55
Căn cứ pháp lý

– Luật Xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

– Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

– Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

– Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

– Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

– Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

–  Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;

Trình tự thực hiện

Đối với cơ quan, đơn vị,  tổ chức:

Cơ quan, đơn vị lập Tờ trình xin thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án gửi Bộ phận một cửa Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết theo quy định). Buổi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành xử lý đúng theo quy định; nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì có văn bản hướng dẫn và đề nghị bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

+ Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án và có báo cáo kết quả thẩm định (bằng văn bản) trình Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phê duyệt.

Cách thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Địa chỉ: Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Mẫu Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình (Theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu)

Đối tượng thực hiện Đối tượng là đơn vị, cơ quan, tổ chức.
Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Quyết định phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán (nếu không phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầutrong dự án).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Kết quả thực hiện Báo cáo thẩm định và quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Lệ phí không
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828