Trang chủ » TT. Hành chính » 53. Đăng ký nội quy lao động.
53. Đăng ký nội quy lao động.
Ngày cập nhật: 25/10/2017
Số hồ sơ 53
Căn cứ pháp lý

 – Bộ Luật Lao động năm 2012,

– Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động số 12/VBHN-VPQH ngày 31/12/2015 của Văn phòng Quốc hội,

– Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định quyền, trách nhiệm của Người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, cơ quan tổ chức cá nhân liên quan trong việc thực hiện một số quy định của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động,

– Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động,

– Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội  hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động,

– Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Quảng  Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

 

Trình tự thực hiện

– Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân, liên hệ với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (thông qua phòng Quản lý Doanh nghiệp) để được hướng dẫn cụ thể.

     + Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký Nội quy lao động tại bộ phận một cửa Ban Quản lý.

     + Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến nhận Thông báo đăng ký Nội quy lao động tại bộ phận một cửa Ban Quản lý theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận (tối đa 07 ngày làm việc).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết theo quy định). Buổi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

– Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định; trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh có văn bản thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.

+ Ban Quản lý căn cứ các quy định hiện hành và các điều kiện để quyết định việc Thông báo đăng ký Nội quy lao động.

Cách thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Địa chỉ: Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Đơn đề nghị theo mẫu số 1

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức/cá nhân.
Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

– Văn bản đề nghị đăng ký NQLĐ.

– Quyết định ban hành NQLĐ.

– Biên bản góp ý của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

– Bản nội quy lao động.

– Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có)

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết Thời gian Thông báo Nội quy lao động không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Kết quả thực hiện Thông báo bằng văn bản đã đăng ký Nội quy lao động hoặc nêu rõ lý do trong trường hợp không đủ điều kiện.
Lệ phí không
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828