Trang chủ » TT. Hành chính » 52. Cấp giấy phép quy hoạch.
52. Cấp giấy phép quy hoạch.
Ngày cập nhật: 25/10/2017
Số hồ sơ 52
Căn cứ pháp lý

– Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015).

– Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

– Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

– Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

– Thông tư số 171/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

– Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Quảng  Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Trình tự thực hiện

– Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân, liên hệ với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (thông qua phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng) để được hướng dẫn cụ thể.

+ Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép quy hoạch tại bộ phận một cửa Ban Quản lý.

+ Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến nhận giấy phép quy hoạch tại bộ phận một cửa Ban Quản lý theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận (tối đa 15 ngày làm việc).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết theo quy định). Buổi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

– Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định;

+ Ban Quản lý căn cứ các quy định hiện hành và các điều kiện cấp phép để quyết định việc cấp giấy phép quy hoạch.

Cách thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Địa chỉ: Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (mẫu số 1 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015, mẫu số 1 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010);

Văn bản kèm theo

Đối tượng thực hiện Đối tượng là cá nhân và tổ chức.
Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (theo mẫu M1);

– Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch theo quy định;

– Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch;

– Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư;

– Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết Thời gian cấp giấy phép quy hoạch không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Kết quả thực hiện Giấy phép quy hoạch hoặc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do trong trường hợp không đủ điều kiện.
Lệ phí 2.000.000 (hai triệu) đồng/01 giấy phép.
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828