Trang chủ » TT. Hành chính » 49. Gia hạn giấy phép xây dựng.
49. Gia hạn giấy phép xây dựng.
Ngày cập nhật: 25/10/2017
Số hồ sơ 49
Căn cứ pháp lý

– Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015).

– Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2015).

– Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2016)

– Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

– Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Quảng  Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

 

Trình tự thực hiện

– Đối với Chủ đầu tư :

+ Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (thông qua phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng) để được hướng dẫn cụ thể.

+ Bước 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng tại bộ phận một cửa Ban quản lý KKT Dung Quất.

+ Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến nhận gia hạn giấy phép xây dựng tại bộ phận một cửa Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận (tối đa 05 ngày làm việc).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết theo quy định). Buổi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

– Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định;

+ Ban Quản lý căn cứ các quy định hiện hành và các điều kiện cấp phép để quyết định việc gia hạn giấy phép xây dựng.

Cách thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Địa chỉ: Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng (mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng).

Văn bản kèm theo

Đối tượng thực hiện Đối tượng là Chủ đầu tư.
Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng (theo mẫu M1)

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

Lưu ý: Trường hợp xây dựng sai với giấy phép xây dựng được cấp thì phải bị xử lý vi phạm theo quy định hiện hành trước khi đề nghị Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết Thời gian gia hạn giấy phép xây dựng tối đa là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Kết quả thực hiện Giấy phép xây dựng đóng dấu gia hạn của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi hoặc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do trong trường hợp không đủ điều kiện để gia hạn giấy phép.
Lệ phí Mức thu trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng: 15.000 (mười lăm nghìn) đồng/giấy phép.
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828