Trang chủ » TT. Hành chính » 42. Đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
42. Đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
Ngày cập nhật: 25/10/2017
Số hồ sơ 42
Căn cứ pháp lý

– Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

– Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Quảng  Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

 

Trình tự thực hiện

– Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.

Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Điện thoại: 055.3645828.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết theo quy định). Buổi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

– Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban  Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi kiểm tra số lượng, thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

  – Bước 3: Sau khi nhận được hồ sơ, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi xem xét xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản; trường hợp chưa xác nhận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do để Chủ dự án hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4: Chuyển hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân hoặc gửi qua đường bưu điện.

Cách thực hiện

Trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.      

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

– Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo phụ lục 13 của Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Mẫu bìa, phụ bìa, cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo phụ lục 14 của Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Văn bản kèm theo

Đối tượng thực hiện Tổ chức/cá nhân.
Thành phần, số lượng hồ sơ
  1. Thành phần hồ sơ:

– Một (01) văn bản đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

– Ba (03) bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

  1. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.
Kết quả thực hiện - Giấy xác nhận. - Đề án bảo vệ môi trường đơn giản được Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi xác nhận.
Lệ phí không
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828