Trang chủ » TT. Hành chính » 36. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (Trường hợp quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm d, đ, e, g và h Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư).
36. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (Trường hợp quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm d, đ, e, g và h Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư).
Ngày cập nhật: 25/10/2017
Số hồ sơ 36
Căn cứ pháp lý

– Luật Đầu tư năm 2014.

– Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

– Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

– Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

 

Trình tự thực hiện

Trường hợp Nhà đầu tư vi phạm các quy định tại Điểm d, đ, e, g và h  Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi sẽ đơn phương Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án.

Cách thực hiện

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi sẽ thực hiện chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Đối tượng thực hiện Tổ chức/cá nhân.
Thành phần, số lượng hồ sơ

Không

Thời hạn giải quyết Không
Kết quả thực hiện Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án
Lệ phí không
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828