Trang chủ » THƯ NGỎ
THƯ NGỎ
06/02/2017

Hân hạnh chào mừng các nhà đầu tư, doanh nghiệp, quý vị và các bạn đã đến với Trang thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (gọi tắc BQL) được thành lập trên cơ sở hợp nhất BQL Khu kinh tế Dung Quất đã được thành lập theo Quyết định số 72/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ và BQL các Khu công nghiệp Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số 830/TTg ngày 7/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ; BQL là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Với vị trí pháp lý và các chức năng cơ bản nêu trên, BQL có điều kiện tiếp nhận các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực theo phân cấp hoặc ủy quyền của các Bộ, ngành và UBND tỉnh Quảng Ngãi để tô chức mô hình quản lý “một cửa – tại chỗ” đối với các hoạt động đầu tư, phát triển Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong các năm qua, Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đã và đang chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở hạ tầng, dịch vụ tiện ích nhằm đáp ứng và hỗ trợ nhà đầu tư triến khai dự án một cách thuận lợi, hiệu quả nhất. Đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi các nhà đầu tư sẽ được áp dụng các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư ở mức cao nhất, ốn định nhất theo quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam và của tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo những quyền lợi và cơ hội đầu tư kinh doanh thật sự hấp dẫn cho nhà đầu tư.

BQL cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư và triến khai dự án; thái độ, hành động của đội ngũ cán bộ BQL luôn hướng đến mục tiêu phục vụ Nhà đầu tư và doanh nghiệp, sự hài lòng của Nhà đầu tư và doanh nghiệp là thước đo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của BQL.

BQL trân trọng chào đón các doanh nhân, các tố chức kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.

Tôi hy vọng Trang thông tin điện tử Khu kinh tế Dung Qúất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi sẽ là công cụ hữu ích đáp ứng nhu cầu tìm hiếu thông tin và là cầu nối giữa các nhà đầu tư, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước với BQL trong quá trình tìm hiểu đầu tư và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào!

Nguyễn Minh Tài
Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

 

Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828