Trang chủ » Tin tức tổng hợp » Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đầu tư xây dựng
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đầu tư xây dựng
19/09/2018

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/8/2018 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan đơn vị liên quan quán triệt sâu sắc mục tiêu, các nguyên tắc quy định tại Nghị quyết số 110/NQ-CP của Chính phủ và các chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể và đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 110/NQ-CP của Chính phủ.

Trong Nghị quyết 110/NQ-CP Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức chỉ đạo quyết liệt, kịp thời thực hiện có hiệu quả 04 giải pháp sau: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư xây dựng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng; Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất kịp thời trong quá trình soạn thảo, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật; Củng cố bộ máy, tổ chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đầu tư xây dựng; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đầu tư xây dựng; kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Như Ý

Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828