Trang chủ » Tin tức tổng hợp » Tin tức - Sự kiện » Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017
Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017
17/04/2017

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo; các nội dung trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết tại kỳ họp giữa năm, các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, nhất là tiếp tục bám sát và triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017, của UBND tỉnh tại Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017 và Chương trình công tác quý II/2017 tại Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 16/01/2017.

​Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, tập trung tổ chức thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và phối hợp thực hiện hoàn th​ành việc  bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn, như: Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất (hoàn thành trong tháng 5/2017); mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất (đến 30/6 bàn giao 100% mặt bằng sạch); Khu đô thị VSIP (theo tiến độ của Nhà đầu tư);  Khu đô thị công nghiệp Dung Quất.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các dự án lớn trên địa bàn tỉnh, như: cầu Thạch Bích, cầu Cửa Đại (khởi công trong quý III/2017), hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất, hạ tầng khu đô thị thành phố Quảng Ngãi, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 (đoạn Dốc Sỏi – VSIP), đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, Quốc lộ 24,…

Tăng cường đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi nhất cho nhà đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đánh giá, phân tích, xác định nội dung, giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao các chỉ số: cải cách hành chính, quản trị hành chính công,  mức độ hài lòng của người dân và chỉ số năng lực cạnh tranh; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tập trung các giải pháp hữu hiệu nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước, công bố và xúc tiến các dự án PPP, tạo điều kiện về tiếp cận đất đai, giải phóng mặt bằng. UBND các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành chức năng liên quan tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và chịu trách nhiệm trong việc tiếp cận đất đai của nhà đầu tư. Tổ chức kiểm tra thực địa và chỉ đạo giải quyết, tạo sự đồng thuận của nhân dân và chính quyền địa phương đối với dự án khu du lịch Khánh Long tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi.

Chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh khóa XII tại kỳ họp giữa năm, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1747/UBND-TH ngày 30/3/2017.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh việc bố trí vốn cho UBND huyện Sơn Tịnh để thực hiện hoàn thành Trung tâm hành chính – chính trị huyện Sơn Tịnh trong tháng 6/2017 và đưa vào hoạt động trong tháng 9/2017; xây dựng, tham mưu UBND tỉnh chính sách huy động các nguồn lực đầu tư phát triển cho xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững;…

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp nhằm quản lý và tăng thu ngân sách trên địa bàn như: thu tiền sử dụng đất các dự án bất động sản; thu hồi triệt để và đẩy nhanh xử lý nợ đọng thuế; theo dõi thu hồi các khoản tạm ứng ngân sách; chống thất thu trong các lĩnh vực: xây dựng cơ bản, dịch vụ thương mại, kinh doanh xăng dầu,…; chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện ngay phương án bán đấu giá nhà thuộc sở hữu nhà nước; Thống kê tất cả các trụ sở làm việc trên địa bàn phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án tổ chức bán đấu giá để bổ sung nguồn vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng Trung tâm hành chính mới huyện Sơn Tịnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo sản xuất và thu hoạch vụ Đông – Xuân; triển khai sản xuất vụ Hè  – Thu 2017, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi; nạo vét kênh mương, kiểm tra, rà soát các hồ chứa nước để có biện pháp tích nước kịp thời, xây dựng phương án chống hạn, đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất vụ Hè – Thu; nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh về công tác dự báo thị trường, định hướng sản xuất, chăn nuôi phù hợp với từng vùng, từng địa phương. Mở rộng hạn điền, tích tụ ruộng đất thúc đẩy thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao. Chính sách liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản, từng bước hình thành chuỗi giá trị, tạo đầu ra ổn định cho hàng hóa nông sản.

Sở Xây dựng khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dọc hai bên bờ sông Trà Khúc, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Khẩn trương hoàn thành có chất lượng Đồ án quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 huyện Lý Sơn; Rà soát tiến độ thực hiện Khu đô thị mới Thiên Tân và hạng mục chỉnh trị, thoát lũ sông Trà Khúc, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh.

Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh chỉ đạo và xem xét, ban hành. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương tiếp thu, bổ sung và hoàn chỉnh Đề án sắp xếp đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tham mưu UBND tỉnh để xem xét, cho ý kiến lần cuối và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chỉ đạo công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017; thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017-2018. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc trùng tu, tôn tạo mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, đảm bảo việc tổ chức Kỷ niệm 70 năm ngày mất của cụ Huỳnh Thúc Kháng (21/4/1047 – 21/4/2017).

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tham mưu UBND tỉnh chính sách hỗ trợ đầu tư, cấp nước cho các dự án: Khu đô thị công nghiệp Dung Quất, Nhà máy sản xuất gang thép Hòa Phát. Thanh tra tỉnh rà soát, tổng hợp và trình UBND kết luận thanh tra dự án Khu du lịch Mỹ Khê và Khu dịch vụ du lịch sinh thái Núi Sứa. Tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

B.T (quangngai.gov.vn)

Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

Website đang thử nghiệm trong lúc đang xin giấy phép
Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828