Trang chủ » Tin tức tổng hợp » Tăng cường quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước
Tăng cường quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước
30/05/2018

​Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường các biện pháp quản lý đối với dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn, nhằm kịp thời hỗ trợ nhà đầu tư, tạo môi trường đầu tư lành mạnh, tăng tốc độ phát triển kinh tế – xã hội và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất đang được nhà đầu tư gấp rút triển khai xây dựng.

Chủ tịch giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi thực hiện các nội dung sau theo thẩm quyền, theo phân cấp và chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Rà soát các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư

Theo dõi và rà soát các dự án đã được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư: Đối với dự án chưa quá 12 tháng kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư thì yêu cầu nhà đầu tư báo cáo tình hình thực hiện, dự kiến tiến độ thực hiện trong thời gian đến, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị; trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương hỗ trợ, xem xét, giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể.

Đối với dự án đã quá 12 tháng (kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư) nhưng nhà đầu tư chưa thực hiện thủ tục thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất đối với dự án tự thỏa thuận hoặc chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án thuộc đối tượng thu hồi đất và triển khai thi công thì chủ động làm việc với nhà đầu tư để yêu cầu báo cáo tiến độ cụ thể, xác định nguyên nhân chậm tiến độ: trường hợp nhà đầu tư có lý do chính đáng thì tham mưu UBND tỉnh gia hạn tiến độ lần 1 theo quy định; trường hợp nhà đầu tư không có lý do chính đáng thì xem xét, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Đối với các dự án đã quá 12 tháng (kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư) và đã được gia hạn 1 lần mà nhà đầu tư vẫn chưa triển khai thực hiện thủ tục thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất đối với dự án tự thỏa thuận hoặc chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án thuộc đối tượng thu hồi đất và triển khai thi công thì tham mưu UBND tỉnh việc thu hồi dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; đồng thời, sẽ không xét cho nhà đầu tư này thực hiện dự án khác trên địa bàn tỉnh.

Đối với dự án mà nhà đầu tư đã hoàn thành thủ tục thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với dự án tự thỏa thuận, đã thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án thuộc đối tượng thu hồi đất và triển khai thi công nhưng “chây ì”, tiến độ không theo yêu cầu thì tiến hành thành lập đoàn thanh tra theo thẩm quyền (hoặc tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra) việc chấp hành các quy định của nhà đầu tư để xác định nguyên nhân chậm trễ, làm cơ sở thu hồi dự án theo quy định; đồng thời, sẽ không xét cho nhà đầu tư này thực hiện dự án khác trên địa bàn tỉnh.

Tiếp thu tối đa các phản ánh của nhà đầu tư

Tiếp thu các phản ánh của nhà đầu tư liên quan đến việc thực hiện các hồ sơ, thủ tục, công tác tự thỏa thuận, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công dự án, những khó khăn, vướng mắc; trên cơ sở đó có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương có liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện và giải quyết các kiến nghị (nếu có) của nhà đầu tư.

Xác định nguyên nhân gây khó khăn, chậm trễ cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện, trường hợp lỗi do các cơ quan nhà nước thì báo cáo UBND tỉnh để có biện pháp xử lý theo quy định.

Như Ý

Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828