Trang chủ » Phòng chống Covid-19
Phòng chống Covid-19
25/08/2021

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

I. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH, TRUNG ƯƠNG:

 1. Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 về việc Ban hành, hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”
 2. Công điện 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc;
 3. Quyết định 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y Tế về việc ban hành “Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, KCN”
 4. Hướng dẫn của Bộ Y tế tại các Công văn số: 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị; 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 về việc mẫu kế hoạch PCD Covid-19 cho CSSXKD và cam kết PCD tại khu nhà trọ cho người lao động.

II. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH:

 1. Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 Thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
 2. Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 Thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn

III. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN CỦA BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

 1. Công văn 1569/BQL-QLDN ngày 12/8/2021 về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19
 2. Công văn 1549/BQL-QLDN ngày 11/8/2021 về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 tại doanh nghiệp.
 3. Thông báo số 1581/TB-BQL ngày 13/8/2021 Thông báo về việc thực hiện phương án “3 tại chỗ” tại các doanh nghiệp trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
 4. Công văn 1584/BQL-QLDN ngày 14/8/2021 về việc ban hành biện pháp xử lý khi có trường hợp mắc Covid-19 tại doanh nghiệp.
 5. Công văn 1624/BQL-QLDN ngày 20/8/2021 về việc triển khai ứng dụng phần mềm an toàn covid 19 tại các doanh nghiệp.  

 

Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 * Fax: 0255.3645828