Trang chủ » Các phòng ban » VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
21/03/2017

Họ và tên: Nguyễn Văn Phú

Chức vụ: Trưởng Văn phòng Đại diện

Điện thoại: (84.255) 055.3900198

Mobile: 0914.189.907

Fax: (84.255) 055.3900159

Email: nvanphu@dungquat.com.vn

Chức năng:

Văn phòng Đại diện tại các Khu công nghiệp có chức năng giúp Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi thực hiện nhiệm vụ làm đầu mối kết nối thông tin giữa Doanh nghiệp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục hành chính tại chỗ và phối hợp với các phòng chức năng, các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, tài nguyên, môi trường, thương mại, lao động đối với các Doanh nghiệp, Nhà đầu tư tại các Khu công nghiệp (bao gồm: Khu công nghiệp Tịnh Phong, Khu công nghiệp Quảng Phú, Khu công nghiệp Phổ Phong, Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi).

Nhiệm vụ:

 1. Chuyển tải kịp thời, nhanh chóng, chính xác các thông tin theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban đến các Chủ đầu tư và các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý; đồng thời, theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất kình doanh cùa các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp để đề xuất, tham mưu và báo cáo kịp thời cho Lãnh đạo Ban, nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành đạt hiệu quả.
 2. Hướng dẫn thủ tục hành chính tại chỗ liên quan đến triển khai các hoạt động trong đầu tư xây dựng dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh. Kịp thời phối hợp với các phòng chuyên môn của Ban Quản lý giải quyết hoặc báo cáo Lãnh đạo Ban Quản lý giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, kiến nghị trong quá trình triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà đầu tư, Doanh nghiệp.
 3. Chủ trì, phối hợp với các Phòng chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý và các cơ quan liên quan theo dõi, hỗ trợ, đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng tiến độ được quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép xây dựng.
 4. Tham gia với Phòng Quản lý Doanh nghiệp và các Cơ quan có liên quan kịp thời hòa giải các tranh chấp lao động (đình công, lãn công…), vi phạm pháp luật về lao động; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện việc xây dựng tổ chức Công đoàn và thực hiện theo đứng quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động. Phối hợp với các Phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý và các cơ quan liên quan giải quyêt các tranh chấp, khiếu nại và vi phạm quy định quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực: Quy hoạch, đầu tư, xây dựng, môi trường, đất đai.
 5. Chủ trì, phối hợp với các Phòng chức năng thuộc Ban Quản lý và các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật về các hoạt động thương mại, xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự…
 6. Tham gia cùng với Phòng Quản lý Đầu tư và các đơn vị có liên quan để tổ chức tuyền truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng và kêu gọi đầu tư vào các Khu công nghiệp.
 7. Theo dõi, quản lý, điều hành Đội bảo vệ tại các khu công nghiệp và phối hợp với các lực lượng công an và cơ quan địa phương giữ gìn an ninh trật tự nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại các khu công nghiệp.
 8. Tham gia tất cả các hoạt động cùng với các Phòng chuyên môn của Ban Quản lý hoặc các cơ quan có liên quan khi đến làm việc với Doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp.
 9. Lập kế hoạch công tác của đơn vị theo định kỳ và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của Trưởng Ban; đồng thời tổ chức quản lý và bảo mật hồ sơ, tài liệu theo các quy định của pháp luật.
 10. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế được giao; nhận xét đánh giá, đề nghị việc khen thưởng – kỷ luật, đào tạo – bồi dưỡng, phân công nhiệm vụ cho từng công chức trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
 11. Giúp Văn phòng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi thực hiện tiếp nhận văn bản của Ban Quản lý tại Quảng Ngãi để chuyển về Văn phòng Ban kịp thời tham mưu Lãnh đạo Ban xử lý.
 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi giao.

 

Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828