Trang chủ » Các phòng ban » TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NGUỒN LAO ĐỘNG DUNG QUẤT
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NGUỒN LAO ĐỘNG DUNG QUẤT
21/03/2017

Họ và tên: Lê Đức Minh

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: (84.255) 3610 989

Mobile: 0914 119 995

Fax: (84.255) 3610 588

Email: leducminh@dungquat.com.vn

Chức năng:

Trung tâm Đào tạo có chức năng đào tạo nhân lực về công nghệ – kỹ thuật một số ngành nghề mũi nhọn trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ… bằng hình thức tổ chức đào tạo ngắn hạn, liên kết đào tạo dài hạn; bồi dưỡng nâng cao tay nghề đạt chuẩn trong nước, khu vực và quốc tế, huấn luyện an toàn lao động theo quy định của pháp luật; tập huấn, đào tạo phát triển kỹ năng mềm; đào tạo, giải quyết việc làm và chuyển đổi nghề cho nhân dân trong vùng dự án; cung ứng và xuất khẩu lao động trên cơ sở nguồn nhân lực đào tạo tại Trung tâm Đào tạo và được đào tạo tại các cơ sở đào tạo khác; thực hiện các hoạt động dịch vụ về lĩnh vực đào tạo và cung ứng nguồn lao động theo quy định.

Mục tiêu hoạt động:

Mục tiêu hoạt động của Trung tâm Đào tạo nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của một nghề, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao vào công việc, nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Quản lý Nhà nước đối với Trung tâm:

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước về dạy nghề của Sở Lao động  – Thương binh và Xã hội.

Nhiệm vụ của Trung tâm:

 1. Tuyển sinh, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật ở trình độ sơ cấp nghề hoặc liên kết tổ chức đào tạo nghề các hệ dài hạn nhằm cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ. Liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật; phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức các lớp bồi dưỡng về các chuyên đề kỹ thuật, công nghệ, dịch vụ; phổ biến, tập huấn triển khai các quy định mới cho các doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị. Tổ chức tập huấn phát triển kỹ năng mềm cho doanh nghiệp và người lao động; bồi dưỡng nâng bậc thợ, huấn luyện an toàn lao động cho người lao động theo yêu cầu của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và của người lao động. Làm cầu nối giữa người lao động, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trong việc đào tạo và giải quyết việc làm.
 2. Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo; đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình dạy nghề khi tổ chức dạy nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc làm việc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề. Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ sơ cấp nghề theo quy định của Bộ Lao động  – Thương binh và Xã hội.
 4. Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, viên chức, nhân viên của Trung tâm Đào tạo đủ về số lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, trình độ chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ; phù hợp với ngành nghề, quy mô hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và UBND tỉnh.
 5. Tư vấn học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho người học nghề và người lao động có nhu cầu theo quy định của pháp luật.
 6. Điều tra, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin về thị trường lao động: Nhu cầu đào tạo của người lao động, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp,… để làm cơ sở thực hiện việc đào tạo và cung ứng nguồn lao động.
 7. Tập hợp nhu cầu nguồn lao động của các đơn vị sử dụng lao động (nhu cầu tuyển dụng, các tiêu chuẩn về lao động, tiền lương, tiền công…) và phối hợp với các cơ sở đào tạo thực hiện cung ứng nguồn lao động theo đơn đặt hàng.
 8. Điều tra, khảo sát, xây dựng phương án đào tạo, chuyển đổi ngành nghề cho các hộ dân trong vùng dự án.
 9. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức sàn giao dịch việc làm để giới thiệu việc làm,  tuyển dụng lao động và tổ chức các hoạt động cung ứng nguồn lao động theo quy định.
 10. Tuyển chọn và đào tạo lao động; ký hợp đồng cung ứng lao động với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có chức năng xuất khẩu lao động hoặc trực tiếp xuất khẩu lao động để cung ứng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 11. Thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ cung ứng lao động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 12. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề và cung ứng nguồn lao động.
 13. Tổ chức cho giáo viên, viên chức, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.
 14. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, ứng dụng khoa học công nghệ vào dạy nghề, cung ứng nguồn lao động và hoạt động tài chính.
 15. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài sản và tài chính của Trung tâm Đào tạo theo quy định của pháp luật.
 16. Thực hiện chế độ báo cáo với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các cơ quan có chức năng về các hoạt động của Trung tâm Đào tạo theo định kỳ hoặc đột xuất.
 17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất giao theo quy định của pháp luật.
 18. Quyền hạn của Trung tâm
 19. Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Trung tâm Đào tạo phù hợp với định hướng chung và yêu cầu thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
 20. Được tổ chức đào tạo các chương trình dạy nghề thường xuyên theo quy định của pháp luật; được liên doanh, liên kết hoạt động dạy nghề với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghề theo quy định của pháp luật.
 21. Được tham gia và tổ chức hội nghị, hội thảo, sàn giao dịch việc làm,  dịch vụ tư vấn học nghề, tư vấn hướng nghiệp; giới thiệu việc làm; giao lưu liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, các tổ chức sử dụng lao động.
 22. Được ký kết hợp đồng cung ứng nhân lực với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có chức năng xuất khẩu lao động để cung ứng nguồn lao động trên cơ sở nguồn lao động được đào tạo tại Trung tâm Đào tạo hoặc được đào tạo tại các cơ sở đào tạo khác.
 23. Được khai thác, quản lý, sử dụng các nguồn lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ nhằm thực hiện các hoạt động đào tạo và cung ứng nguồn lao động.
 24. Được huy động nhân lực, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động dạy nghề và cung ứng nguồn lao động.
 25. Được tổ chức thực hiện các dịch vụ – sản xuất, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 26. Quyết định thành lập các phòng, đơn vị trực thuộc Trung tâm Đào tạo theo cơ cấu tổ chức được cấp trên phê duyệt.
 27. Quản lý và sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trung tâm Đào tạo, chi cho các hoạt động dạy nghề và bổ sung nguồn tài chính của Trung tâm Đào tạo.
 28. Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

Giấy phép số: Website đang thử nghiệm trong lúc đang xin giấy phép
Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và Các KCN Quảng Ngãi.
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828