Trang chủ » Các phòng ban » Nguyễn Minh Tài
Nguyễn Minh Tài
21/03/2017

Họ và tên: Nguyễn Minh Tài

Chức vụ: Trưởng ban Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Điện thoại: (84.255) 3645687

Fax: (84.255) 3645 828

Email: nguyenminhtai@dungquat.com.vn

Ông Nguyễn Minh TàiTrưởng Ban:

a. Chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động chung của Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; chủ tài khoản thứ nhất của đơn vị dự toán ngân sách cấp I.

b. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:

– Cơ chế, chính sách đầu tư – phát triển Khu kinh tế, Khu công nghiệp;

– Các nhiệm vụ trọng tâm và các dự án trọng điểm;

– Lập kế hoạch, xây dựng các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư phát triển hàng năm, trung hạn và dài hạn vào Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;

– Quyết định lựa chọn các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, bao gồm: Phê duyệt đề cương nhiệm vụ; dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu (theo phân cấp uỷ quyền), hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu và quá trình tổ chức thực hiện các dự án đầu tư;

– Chỉ đạo việc tổ chức tuyên truyền, quảng bá thu hút các Dự án đầu tư ngoài nguồn ngân sách Nhà nước. Quyết định lựa chọn các dự án đầu tư của các nhà đầu tư, bao gồm: Chấp thuận chủ trương đầu tư; cấp, điều chỉnh, bổ sung, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư; phê duyệt đề cương nhiệm vụ và quy hoạch chi tiết các khu chức năng thuộc thẩm quyền của Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; chỉ đạo việc cung cấp thông tin và hướng dẫn thủ tục cho nhà đầu tư trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư; giải quyết các thủ tục và hỗ trợ các nhà đầu tư sau cấp phép cho đến khi dự án đi vào vận hành;         

– Chỉ đạo công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; quy hoạch, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức – viên chức; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng trong Ban Quản lý;

– Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng kỷ luật Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

c .Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các phòng, đơn vị:

– Phòng Kế hoạch – Tổng hợp;

– Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng;

– Phòng Quản lý đầu tư.

Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828