Trang chủ » Các phòng ban » Lê Hàn Phong
Lê Hàn Phong
21/03/2017

Họ và tên: Lê Hàn Phong

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Điện thoại: (84.255) 3612647

Fax: (84.255) 3645828

Email: lehanphong@dungquat.com.vn

Ông Lê Hàn Phong – Phó Trưởng Ban:

a. Giúp Trưởng Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các lĩnh vực:

– Quản lý thương mại, hàng hóa sản xuất tại các doanh nghiệp và cấp chứng nhận xuất sứ hàng hóa theo ủy quyền của Bộ Công Thương.

– Phát triển nguồn nhân lực để cung ứng cho các dự án đầu tư vào Khu kinh tế, Khu công nghiệp; tập trung chỉ đạo việc tổ chức gắn kết giữa đào tạo, giải quyết việc làm, nhất là đối tượng nhường đất trong vùng dự án;

– Quản lý lao động tại các doanh nghiệp và lao động các dự án đầu tư xây dựng trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp theo phân cấp, uỷ quyền; triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu liên quan đến hoạt động quản lý lao động trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp; công tác phòng chống cháy – nổ, an toàn vệ sinh lao động và phối hợp với cơ quan chức năng trong việc chỉ đạo, quản lý an ninh, trật tự xã hội, an toàn giao thông tại Khu kinh tế Dung Quất;

– Chỉ đạo phối hợp triển khai thanh tra, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp theo thẩm quyền hoặc uỷ quyền cho Ban quản lý; Quản lý, hỗ trợ và phát động phong trào thi đua – khen thưởng các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp;

– Triển khai ứng dụng kỹ thuật thuộc lĩnh vực nông – lâm nghiệp vào sản xuất nhằm chuyển đổi ngành nghề cho đối tượng nhường đất trong vùng dự án;  quản lý phát triển Rừng phòng hộ, cây xanh cảnh quan môi trường trên địa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp;

– Tổ chức các hoạt động văn hóa – xã hội, an ninh an toàn trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp;

– Tham gia thành viên Tổ công tác liên ngành hỗ trợ nhà đầu tư tại Khu công nghiệp Vsip Quảng Ngãi.

b. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các phòng, đơn vị:

– Phòng Quản lý Doanh nghiệp;

– Văn phòng Đại diện tại các Khu công nghiệp;

– Trung tâm Văn hoá – Thể thao Dung Quất;

– Trung tâm Kỹ thuật nông – lâm nghiệp Dung Quất;

– Trung tâm Đào tạo và cung ứng nguồn lao động Dung Quất.

c. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828