Trang chủ » Các phòng ban » BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
21/03/2017

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: (84.255) 3610 675

Mobile: 0914028077

Fax: (84.255) 3610 675

Email: nguyenanhtuan@dungquat.com.vn

Vị trí, chức năng.

Ban Quản lý các dự án đầu tư là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý KKT Dung Quất, có chức năng giúp Ban Quản lý KKT Dung Quất tổ chức triển khai  các dự án đầu tư xây dựng do Ban Quản lý KKT Dung Quất làm chủ đầu tư.

Ban Quản lý các dự án là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có khuôn dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn.

 1. Xây dựng kế hoạch công tác, tiến độ thực hiện các dự án trong phạm vi nhiệm vụ được giao (tổng thể và chi tiết), trình Ban Quản lý KKT Dung Quất xem xét phê duyệt làm cơ sở tổ chức thực hiện.
 2. Tổ chức lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật các dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng để trình Ban Quản lý KKT Dung Quất thẩm định và phê duyệt.
 3. Lập đề cương nhiệm vụ giai đoạn khảo sát, lập báo cáo đầu tư và hoàn thiện hồ sơ thủ tục để Ban Quản lý KKT Dung Quất trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
 4. Kiểm tra, nghiệm thu hồ sơ dự án đầu tư (báo cáo đầu tư), thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để trình Ban Quản lý KKT Dung Quất thẩm định, phê duyệt.
 5. Lập dự toán chi phí quản lý dự án công trình theo đúng quy định của Bộ Tài chính và các quy định khác trình Ban Quản lý KKT Dung Quất phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.
 6. Lập, trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án, tổng mức đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán, kế hoạch đấu thầu và các điều kiện hợp đồng theo quy định hiện hành của Nhà nước.
 7. Lập hồ sơ mời thầu, thực hiện nhiệm vụ của bên mời thầu. Đề xuất nhân sự tham gia Tổ chuyên gia đấu thầu trình Ban Quản lý KKT Dung Quất phê duyệt.
 8. Chuẩn bị nội dung, các hồ sơ liên quan và tham mưu cho Ban Quản lý KKT Dung Quất trong việc thương thảo ký kết hợp đồng kinh tế hoặc trực tiếp ký hợp đồng kinh tế khi được Chủ đầu tư uỷ quyền.
 9. Thực hiện nhiệm vụ tự giám sát thi công xây dựng các công trình do Ban Quản lý KKT Dung Quất làm chủ đầu tư khi có đủ các điều kiện theo quy định; đồng thời, lập báo cáo giám sát đầu tư theo định kỳ và hàng năm cho Ban Quản lý KKT Dung Quất.
 10. Quản lý thi công xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, khối lượng, an toàn lao động trên công trường, môi trường xây dựng công trình;
 11. Quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án công trình theo đúng quy định của pháp luật.
 12. Tổ chức nghiệm thu; lập hồ sơ thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
 13. Hoàn thành các thủ tục, hồ sơ phát sinh đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng trình Ban Quản lý KKT Dung Quất xem xét, quyết định hoặc.
 14. Báo cáo Ban Quản lý KKT Dung Quất để tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng; bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định của pháp luật.
 15. Lập hồ sơ quyết toán Dự án hoàn thành để Ban Quản lý KKT Dung Quất trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quyết toán vốn đầu tư.
 16. Báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của Ban Quản lý KKT Dung Quất và quy định của Pháp luật.
 17. Quản lý tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, viên chức và thực hiện chế  độ chính sách đối với cán bộ, viên chức theo quy định của Pháp luật và của Ban Quản lý KKT Dung Quất.
 18. Quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp có thu, đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định của Nhà nước.
 19. Chịu trách nhiệm kế thừa và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án trước đây do Ban Quản lý các dự án đầu tư làm chủ đầu tư cho đến khi kết thúc, bàn giao, quyết toán theo đúng quy định của nhà nước.
 20. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Quản lý KKT Dung Quất.
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828