Trang chủ » Tin tức tổng hợp » Lực lượng tự vệ Ban Quản lý phát huy vai trò cơ sở
Lực lượng tự vệ Ban Quản lý phát huy vai trò cơ sở
18/03/2019

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân quân, tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận địch nhân hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.Với vai trò đó, Ban Chỉ huy quân sự (Ban CHQS) Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban Quản lý) đã  phát huy tinh thần trách nhiệm của lực lượng vũ trang trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cơ quan, đơn vị trong mọi tình huống.

Ra mắt nhân sự Ban Chỉ huy quân sự Ban Quản lý và Đội tự vệ Ban Quản lý.

Cùng với công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện chủ trương của Đảng về việc xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện, theo phương châm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, kết hợp kinh tế với quốc phòng, xây dựng thế trận phòng thủ toàn dân, lực lượng DQTV Ban Quản lý đã được kiện toàn, đổi mới có hiệu quả, tăng lên về số lượng, nâng cao về chất lượng. Đến nay, Đội DQTV Ban Quản lý gồm 30 đồng chí.

Trong năm 2018, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban CHQS Ban Quản lý đã kịp thời phối hợp với các phòng, đơn vị và cấp ủy chi bộ tổ chức quán triệt, phổ biến các qui định liên quan đến nhiệm vụ công tác quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho 42 đảng viên, công chức, viên chức thuộc đối tượng 4 của Ban Quản lý. Qua đó, góp phần củng cố nhận thức, tư tưởng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Đồng thời, năm qua Ban CHQS Ban Quản lý đã cử 03 đồng chí thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN theo quy định; tham gia đầy đủ các đợt tập huấn Chỉ huy trưởng, Chính trị viên do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi triệu tập. Định kỳ tham gia các buổi sinh hoạt cán bộ Ban CHQS cơ quan, tổ chức do Bộ CHQS tỉnh tổ chức; Trung đội trưởng, các Tiểu đội tự vệ do Ban CHQS huyện Bình Sơn tổ chức.

Ban Quản lý tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng -0 An ninh cho đối tượng 4 năm 2018.

Nhằm đảm bảo an ninh, trật tự xã hội tại Ban Quản lý và các đơn vị trực thuộc trong dịp lễ, tết trong năm, Ban CHQS Ban Quản lý đã kịp thời phân công bố trí lực lượng tự vệ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị.

Ông Đàm Minh Lễ – Phó Trưởng Ban Quản lý, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Ban Quản lý cho biết, Ban Chỉ huy hầu hết là thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm, thời gian tập trung cho công tác chuyên môn rất lớn nhưng xác định công tác quân sự cơ quan, đơn vị là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc củng cố nền quốc phòng toàn dân và góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quân sự cơ quan, đơn vị.

Ban Quản lý tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 – 28/3/2018).

Trong thời gian tới, Ban CHQS Ban Quản lý sẽ tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và niềm tin về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc. Tổ chức sâu rộng đợt sinh hoạt chính lực lượng dân quân tự vệ mà trọng tâm là đẩy mạng phong trào học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham gia huấn luyện đối với lực lượng tự vệ nhằm bảo vệ mục tiêu (cơ quan, đơn vị). Tham gia công tác phòng tránh thiên tai của Ban Quản lý.

Như Ý

Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828