Trang chủ » Các phòng ban

VĂN PHÒNG BAN

Họ và tên: Huỳnh Văn Giỏi
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Điện thoại: (84.255) 3640 442
Fax: (84.255) 3645 828
Email: huynhvangioi@dungquat.com.vn

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

Họ và tên: Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: (84.255) 3612626
Fax: (84.255) 3645 828
Email: nghia@dungquat.com.vn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Họ và tên: Nguyễn Văn Phú
Chức vụ: Trưởng Văn phòng Đại diện
Điện thoại: (84.255) 055.3900198
Fax: (84.255) 055.3900159
Email: nvanphu@dungquat.com.vn

PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Họ và tên: Phạm Minh Tuấn
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: (84.255) 3641 501
Fax: (84.255) 3645 828
Email: phamminhtuan@dungquat.com.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Họ và tên: Lê Trần Quang Huy
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: (84.255) 3645 127
Fax: (84.255) 3645 828
Email: letranquanghuy@dungquat.com.vn

PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Lan
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: (84.255) 3641 502
Fax: (84.255) 3645 828
Email: nguyenthimylan@dungquat.com.vn

PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG

Họ và tên: Trần Minh Khôi
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: (842.55) 3644 549
Fax: (84.255) 3645 828
Email: tranminhkhoi@dungquat.com.vn
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828