Trang chủ » Các phòng ban

VĂN PHÒNG BAN

Họ và tên: Huỳnh Văn Giỏi
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Điện thoại: (84.255) 3640 442
Fax: (84.255) 3645 828
Email: huynhvangioi@dungquat.com.vn

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

Họ và tên: Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: (84.255) 3612626
Fax: (84.255) 3645 828
Email: nghia@dungquat.com.vn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Họ và tên: Phạm Ngọc Trung
Chức vụ: Trưởng Văn phòng Đại diện
Điện thoại: (84.255) 055.3828514
Fax: (84.255) 055.3828514
Email: phamngoctrung@dungquat.com.vn

PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Họ và tên: Phạm Minh Tuấn
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: (84.255) 3641 501
Fax: (84.255) 3645 828
Email: phamminhtuan@dungquat.com.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Họ và tên: Lê Trần Quang Huy
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: (84.255) 3645 127
Fax: (84.255) 3645 828
Email: letranquanghuy@dungquat.com.vn

PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Lan
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: (84.255) 3641 502
Fax: (84.255) 3645 828
Email: nguyenthimylan@dungquat.com.vn

PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG

Họ và tên: Trần Minh Khôi
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: (842.55) 3644 549
Fax: (84.255) 3645 828
Email: tranminhkhoi@dungquat.com.vn
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

Giấy phép số: Website đang thử nghiệm trong lúc đang xin giấy phép
Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và Các KCN Quảng Ngãi.
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828