Trang chủ » Các đơn vị trực thuộc

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT DUNG QUẤT

Họ và tên: Nguyễn Sẵn
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 84.255) 3640 865
Fax: 84.255) 3640 865
Email: nguyensan@dungquat.com.vn

TRUNG TÂM KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Họ và tên: Bùi Trà Khúc
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: (84.255) 3610 818
Fax: (84.255) 3610 70
Email: buitrakhuc@dungquat.com.vn

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: (84.255) 3610 675
Fax: (84.255) 3610 675
Email: nguyenanhtuan@dungquat.com.vn

TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG – LÂM NGHIỆP DUNG QUẤT

Họ và tên: Lương Trọng Nguyên
Chức vụ: Giám Đốc
Điện thoại: (84.255) 3616737
Fax: (84.255) 3616737
Email: luongtrongnguyen@dungquat.com.vn
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828