Trang chủ » Các đơn vị trực thuộc

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT DUNG QUẤT

Họ và tên: Nguyễn Sẵn
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 84.255) 3640 865
Fax: 84.255) 3640 865
Email: nguyensan@dungquat.com.vn

TRUNG TÂM KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Họ và tên: Bùi Trà Khúc
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: (84.255) 3610 818
Fax: (84.255) 3610 70
Email: buitrakhuc@dungquat.com.vn

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: (84.255) 3610 675
Fax: (84.255) 3610 675
Email: nguyenanhtuan@dungquat.com.vn

TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG – LÂM NGHIỆP DUNG QUẤT

Họ và tên: Lương Trọng Nguyên
Chức vụ: Giám Đốc
Điện thoại: (84.255) 3616737
Fax: (84.255) 3616737
Email: luongtrongnguyen@dungquat.com.vn
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

Giấy phép số: Website đang thử nghiệm trong lúc đang xin giấy phép
Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và Các KCN Quảng Ngãi.
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828