Trang chủ » Lãnh đạo ban

Nguyễn Minh Tài

Chức vụ: Trưởng ban Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
Điện thoại: (84.255) 3645687
Fax: (84.255) 3645 828
Email: nguyenminhtai@dungquat.com.vn

Đàm Minh Lễ

Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Điện thoại: (84.255) 3641503
Fax: (84.255) 3645828
Email: damminhle@dungquat.com.vn

Hà Đức Thắng

Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Điện thoại: (84.255) 3645683
Fax: (84.255) 3645828
Email: haducthang@dungquat.com.vn

Lê Hàn Phong

Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Điện thoại: (84.255) 3612647
Fax: (84.255) 3645828
Email: lehanphong@dungquat.com.vn
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828