Trang chủ » Tin tức tổng hợp » Hội nghị Sơ kết đánh giá thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan
Hội nghị Sơ kết đánh giá thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan
29/05/2017

Qua 4 năm triển khai, công tác phối hợp giữa Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban Quản lý) với các sở, ngành chức năng liên quan và chính quyền địa phương trong các lĩnh vực quản lý quy hoạch, xây dựng; quản lý đầu tư, xúc tiến; lao động, an ninh trật tự và kiểm tra giám sát doanh nghiệp; đất đai và môi trường; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong KKT Dung Quất diễn ra nhịp nhàng, chặt chẽ và được các đơn vị thực hiện thường xuyên, liên tục đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý nhà nước tại KKT Dung Quất.

Đ/c Nguyễn Minh Tài phát biểu tại Hội nghị.

Chiều ngày 25/5, Ban Quản lý tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tài – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Quản lý; các đồng chí Phó Trưởng Ban Quản lý; Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Ban quản lý ; cùng đại diện các sở, ngành và đại diện UBND các huyện, thành phố có liên quan.

Theo đánh giá của Ban Quản lý, qua 4 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước tại KKT Dung Quất theo Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND, công tác phối hợp đã đạt được những kết quả thiết thực. Trong công tác quản lý Quy hoạch, Xây dựng: về công tác quy hoạch tổng thể, quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong quá trình thực hiện quản lý Ban Quản lý đã phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, UBND huyện Bình Sơn, huyện Sơn Tịnh và TP. Quảng Ngãi, thực hiện tốt nhiệm vụ đầu mối quản lý toàn bộ quy hoạch xây dựng theo đúng đồ án được duyệt; bên cạnh đó Ban Quản lý còn phối hợp chặt chẽ và đồng bộ với các sở quản lý chuyên ngành, các chủ đầu tư để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị.

Việc phối hợp trong công tác quản lý hoạt động xúc tiến, quản lý đầu tư giữa Ban Quản lý với Sở Kế hoạch và Đầu tư được thực hiện tốt. Hàng năm, Ban Quản lý đều phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào KKT Dung Quất trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện; bên cạnh đó, còn xây dựng Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào KKT Dung Quất giai đoạn 2016 – 2020 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện. Ngoài ra, Ban Quản lý còn phối hợp với các sở ngành liên quan kịp thời hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư để sớm đi vào xây dựng và hoạt động.

Công tác quản lý đất đai và môi trường trong KKT Dung Quất được Ban Quản lý với các sở, ngành chức năng và địa phương có liên quan phối hợp chặt chẽ. Đến thời điểm này, đã đề xuất 81 công trình, dự án (trong các năm 2015, 2016) vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh để UBND các huyện trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục thuế huyện Sơn Tịnh và Chi cục thuế huyện Bình Sơn giải quyết vướng mắc miễn, giảm tiền thuê đất cho 41 dự án; đồng thời đã phối hợp chuyển thông tin địa chính cho 18 dự án đến Văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, Ban Quản lý còn phối hợp cùng các sở, ngành chức năng kiểm tra thống nhất phương án xử lý các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường tại một số dự án như: Khu xử lý chất thải rắn Bình Nguyên, Nhà máy xi măng Đại Việt Dung Quất, Nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học Bio-Ethanol.

Trong công tác kiểm tra, giám sát doanh nghiệp, Ban Quản lý đã phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan, kiểm tra và cương quyết xử lý một số doanh nghiệp chưa thực hiện tốt quy định pháp luật, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho trên 1.000 người lao động đủ điều kiện nhưng chưa được tham gia, đề nghị truy thu nạp quỹ bảo hiểm trên 1,5 tỷ đồng. Công tác quản lý lao động tại KKT Dung Quất, đã được Ban Quản lý và UBND huyện Bình Sơn phối hợp khá nhịp nhàng, đem lại những hiệu quả thiết thực; nhất là việc phối hợp thực hiện Đề án đào tạo, giải quyết việc làm và chuyển đổi ngành nghề cho lao động thuộc các hộ dân nhường đất cho dự án trong KKT Dung Quất, phần lớn các lao động sau khi đào tạo được các doanh nghiệp tuyển dụng vào làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp.

Việc triển khai, thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trong địa bàn KKT Dung Quất được Ban Quản lý, các sở, ngành có liên quan và đặc biệt là UBND các huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn và TP. Quảng Ngãi, các xã trong địa bàn KKT phối hợp chặt chẽ.

Nhìn chung, công tác phối hợp giữa Ban Quản lý với các sở, ngành chức năng liên quan và chính quyền địa phương trong các lĩnh vực quản lý quy hoạch, xây dựng; quản lý đầu tư, xúc tiến; lao động, an ninh trật tự và kiểm tra giám sát doanh nghiệp; đất đai và môi trường; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong KKT Dung Quất diễn ra nhịp nhàng, chặt chẽ và được các đơn vị thực hiện thường xuyên, liên tục đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý nhà nước tại KKT Dung Quất.

Tuy nhiên vẫn tồn tại những hạn chế, việc triển khai thực hiện quy chế còn chậm, chưa kịp thời, hình thức và phương pháp phối hợp chưa thường xuyên, thiếu linh hoạt, chưa được quan tâm đúng mức. Việc phối hợp giữa Ban Quản lý với UBND huyện Bình Sơn đã có bước tiến rõ rệt và đạt hiệu quả cao; tuy nhiên, vẫn còn một số vụ giải quyết chưa rõ, chưa kịp thời, công tác tham mưu có lúc còn chậm, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp sau cấp phép có lúc chưa phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cơ quan có thẩm quyền.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế, các đại biểu đã đưa ra các giải pháp để triển khai có hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Quản lý với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan.Trong thời gian tới, sẽ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong các lĩnh vực về quy hoạch và xây dựng; tài nguyên và môi trường; trong việc quản lý đất đã quy hoạch, cắm mốc, thu hồi và bồi thường giải phóng mặt bằng… Thường xuyên phối hợp tuyên truyền, đối thoại, vận động nhân dân trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi hiểu vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phát triển công nghiệp nhằm tạo sự đồng thuận cao trong thu hút các dự án đầu tư vào KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất phục vụ dự án. Tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành nhằm hạn chế trình trạng kiểm tra nhiều đợt trong năm, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan về quản lý nhà nước tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, phù hợp với tên gọi mới của Ban Quản lý, các quy định mới của pháp luật về quản lý đầu tư và phát triển KKT, KCN. Đồng thời, sát với thực tiễn quản lý nhà nước về KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan có liên quan trong công tác phối hợp.

Như Ý

Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
LIÊN KẾT HỢP TÁC
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI

Website đang thử nghiệm trong lúc đang xin giấy phép
Cơ quan chủ quản: Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi.
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Tổng Biên tập: Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban
Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828