Trang chủ » VB. Pháp quy » (Tiếng Việt) NGHỊ ĐỊNH 141/2017/NĐ – CP MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG.
(Tiếng Việt) NGHỊ ĐỊNH 141/2017/NĐ – CP MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG.
Update day:
Number / Symbols (Tiếng Việt) 141/2017/NĐ-CP
Date issued 07/12/2017
Effective date 01/01/2017
Abstract

(Tiếng Việt) Nghị định 141/2017/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc theo hợp đồng…

See details Download the file
Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES


Agency:Copyright by the Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Editor:Mr.Dam Minh Le - Vice Chairman
Address: Van Tương New urban area - Binh Son District - Quang Ngai Province
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828