Trang chủ » VB. Pháp quy » (Tiếng Việt) Bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi
(Tiếng Việt) Bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi
Update day:
Number / Symbols (Tiếng Việt) 2222/QĐ-UBND
Date issued 10/11/2016
Effective date 10/11/2016
Abstract

(Tiếng Việt) Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tài, giữ chức Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

See details Download the file
Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES


Agency:Copyright by the Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Editor:Mr.Dam Minh Le - Vice Chairman
Address: Van Tương New urban area - Binh Son District - Quang Ngai Province
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828