Trang chủ » Tuyển dụng.
Tuyển dụng.

39 doanh nghiệp trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có nhu cầu tuyển dụng trong năm 2021 với số lượng trên 19.000 vị trí việc làm, với mức lương từ 5 triệu – 15 triệu đồng/tháng có danh sách cụ thể kèm theo .

Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES


Agency:Copyright by the Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Editor:Mr.Dam Minh Le - Vice Chairman
Address: Van Tương New urban area - Binh Son District - Quang Ngai Province
Tel: 0255.3645828 * Fax: 0255.3645828