Trang chủ » Thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính
Update day:

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi công bố 60 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi theo Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.


STT TÊN THỦ TỤC LĨNH VỰC THỦ TỤC TỆP ĐÍNH KÈM
1 (Tiếng Việt) 30. Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài (Áp dụng đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Investment sector Tải về
2 (Tiếng Việt) 31. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất hoặc bị hỏng). Investment sector Tải về
3 (Tiếng Việt) 32. Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không đúng với thông tin tại hồ sơ đăng ký đầu tư). Investment sector Tải về
4 (Tiếng Việt) 33. Giãn tiến độ đầu tư. Investment sector Tải về
5 (Tiếng Việt) 34. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư). Investment sector Tải về
6 (Tiếng Việt) 35. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm b và c Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư). Investment sector Tải về
7 (Tiếng Việt) 36. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (Trường hợp quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm d, đ, e, g và h Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư). Investment sector Tải về
8 (Tiếng Việt) 37. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (Trường hợp không liên lạc được với Nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư). Investment sector Tải về
9 (Tiếng Việt) 59. Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Field complaints complaints Tải về
10 (Tiếng Việt) 60. Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Field complaints complaints Tải về
Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES


Agency:Copyright by the Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Editor:Mr.Dam Minh Le - Vice Chairman
Address: Van Tương New urban area - Binh Son District - Quang Ngai Province
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828