Trang chủ » Dịch vụ công trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Update day:

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi công bố 60 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi theo Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.


STT TÊN THỦ TỤC LĨNH VỰC THỦ TỤC TỆP ĐÍNH KÈM
1 (Tiếng Việt) 21. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Trường hợp chỉ thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư). Investment sector Tải về
2 (Tiếng Việt) 22. Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (Trường hợp điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có) và dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Investment sector Tải về
3 (Tiếng Việt) 23. Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Trường hợp điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có); dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, phù hợp với quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.). Investment sector Tải về
4 (Tiếng Việt) 24. Thay đổi Nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: Investment sector Tải về
5 (Tiếng Việt) 25. Thay đổi Nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Investment sector Tải về
6 (Tiếng Việt) 26. Thay đổi Nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Investment sector Tải về
7 (Tiếng Việt) 27. Thay đổi Nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án thực hiện theo quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Investment sector Tải về
8 (Tiếng Việt) 28. Thay đổi Nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư nhưng nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành. Investment sector Tải về
9 (Tiếng Việt) 29. Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế (Áp dụng đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Investment sector Tải về
10 (Tiếng Việt) 30. Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài (Áp dụng đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Investment sector Tải về
Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES


Agency:Copyright by the Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Editor:Mr.Dam Minh Le - Vice Chairman
Address: Van Tương New urban area - Binh Son District - Quang Ngai Province
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828