Trang chủ » Dịch vụ công trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Update day:

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi công bố 60 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi theo Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.


STT TÊN THỦ TỤC LĨNH VỰC THỦ TỤC TỆP ĐÍNH KÈM
1 (Tiếng Việt) 48. Điều chỉnh giấy phép xây dựng. The field of construction planning Tải về
2 (Tiếng Việt) 49. Gia hạn giấy phép xây dựng. The field of construction planning Tải về
3 (Tiếng Việt) 50. Cấp lại giấy phép xây dựng. The field of construction planning Tải về
4 (Tiếng Việt) 51. Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. The field of construction planning Tải về
5 (Tiếng Việt) 52. Cấp giấy phép quy hoạch. The field of construction planning Tải về
6 (Tiếng Việt) 53. Đăng ký nội quy lao động. The field of labor Tải về
7 (Tiếng Việt) 54. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình đối với dự án nhóm C (trừ các dự án trọng điểm nhóm C) trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Field of integrated planning Tải về
8 (Tiếng Việt) 55. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình đối với dự án nhóm C trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Field of integrated planning Tải về
9 (Tiếng Việt) 56. Thẩm định và phê duyệt Hồ sơ mời thầu dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Field of integrated planning Tải về
10 (Tiếng Việt) 57. Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Field of integrated planning Tải về
Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES


Agency:Copyright by the Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Editor:Mr.Dam Minh Le - Vice Chairman
Address: Van Tương New urban area - Binh Son District - Quang Ngai Province
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828