Trang chủ » TT. Hành chính » (Tiếng Việt) 55. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình đối với dự án nhóm C trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
(Tiếng Việt) 55. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình đối với dự án nhóm C trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
Update day:
Number of records 55
Legal grounds

(Tiếng Việt) – Luật Xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

– Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

– Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

– Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

– Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

– Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

–  Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;

The order of execution

(Tiếng Việt) – Đối với cơ quan, đơn vị,  tổ chức:

Cơ quan, đơn vị lập Tờ trình xin thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án gửi Bộ phận một cửa Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết theo quy định). Buổi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành xử lý đúng theo quy định; nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì có văn bản hướng dẫn và đề nghị bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

+ Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án và có báo cáo kết quả thẩm định (bằng văn bản) trình Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phê duyệt.

Doing

(Tiếng Việt) Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Địa chỉ: Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Requirements, conditions of implementation

(Tiếng Việt) Mẫu Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình (Theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu)

Object implementation (Tiếng Việt) Đối tượng là đơn vị, cơ quan, tổ chức.
Composition, number of records

(Tiếng Việt) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Quyết định phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán (nếu không phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầutrong dự án).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Term of settlement (Tiếng Việt) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Result (Tiếng Việt) Báo cáo thẩm định và quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Fees (Tiếng Việt) không
Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES


Agency:Copyright by the Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Editor:Mr.Dam Minh Le - Vice Chairman
Address: Van Tương New urban area - Binh Son District - Quang Ngai Province
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828