Trang chủ » TT. Hành chính » (Tiếng Việt) 51. Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.
(Tiếng Việt) 51. Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.
Update day:
Number of records 51
Legal grounds

(Tiếng Việt) – Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

– Nghị Định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

– Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng;

– Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

– Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

– Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Quảng  Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

The order of execution

(Tiếng Việt) – Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân, liên hệ với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (thông qua phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng) để được hướng dẫn cụ thể.

+ Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết (QHCT) xây dựng tỷ lệ 1/500 tại bộ phận một cửa Ban Quản lý.

+ Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận một cửa Ban Quản lý theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận (tối đa 25 ngày).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết theo quy định). Buổi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

– Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sau khi tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Ban Quản lý KKT Dung Quất tiến hành làm việc để thẩm định và ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì sẽ có văn bản trả lời, hướng dẫn.

Doing

(Tiếng Việt) Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Địa chỉ: Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Requirements, conditions of implementation

(Tiếng Việt) Không.

Object implementation (Tiếng Việt) Đối tượng là cá nhân và tổ chức.
Composition, number of records

(Tiếng Việt) * Thành phần hồ sơ:

– Tờ trình Thẩm định và phê duyệt QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500.

– Văn bản trả lời về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 (chủ đầu tư cần thực hiện các thủ tục để lấy ý kiến của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy).

– Chủ trương Quy hoạch, Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

– Thuyết minh quy hoạch và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết.

– Hồ sơ đồ án QHCT xây dựng 1/500 bao gồm:

+ Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc1/5.000.

+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500.

+ Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500.

+ Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan.

+ Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

+ Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500;

+ Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược tỷ lệ 1/500.

Cần thể hiện thêm bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính đối với các loại bản đồ sau: hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường.

+ Đĩa CD chép toàn bộ nội dung hồ sơ, thuyết minh.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Term of settlement (Tiếng Việt) tối đa là 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Result (Tiếng Việt) Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.
Fees (Tiếng Việt) Theo Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES


Agency:Copyright by the Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Editor:Mr.Dam Minh Le - Vice Chairman
Address: Van Tương New urban area - Binh Son District - Quang Ngai Province
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828