Trang chủ » TT. Hành chính » (Tiếng Việt) 39. Gia hạn sử dụng đất.
(Tiếng Việt) 39. Gia hạn sử dụng đất.
Update day:
Number of records 39
Legal grounds

(Tiếng Việt) – Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.

– Luật Đầu tư năm 2014.

– Luật bảo vệ Môi trường 2014.

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về thi hành một số điều Luật đất đai 2013.

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường.

– Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

– Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

– Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

– Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

– Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;

The order of execution

(Tiếng Việt) – Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất liên hệ với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (qua phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường) để được hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục theo quy định; nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý và nhận giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả. Địa điểm: Khu đô thị Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Điện thoại: 055.3645828.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết theo quy định). Buổi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

– Bước 2: Xử lý hồ sơ

  1. Ban Quản lý (qua Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường) kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Ban Quản lý thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, Ban Quản lý xem xét ban hành quyết định gia hạn sử dụng đất, trao quyết định gia hạn sử dụng đất cho người sử dụng đất.

  1. Ban Quản lý thực hiện xác định và thông báo mức thu tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất theo quy định.
  2. Ban Quản lý thực hiện ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất và nghĩa vụ tài chính về đất đai.
  3. Ban Quản lý gửi hồ sơ gồm: Quyết định gia hạn sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký đất đai để đăng ký vào hồ sơ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý.
  4. Ban Quản lý trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.
Doing

(Tiếng Việt) – Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý KKT Dung Quất.

– Đúng thời gian quy định, mang biên lai đến nhận quyết định.

Requirements, conditions of implementation

(Tiếng Việt) – Tên mẫu đơn: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính)

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

Văn bản kèm theo

Object implementation (Tiếng Việt) Tổ chức, cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Composition, number of records

(Tiếng Việt) Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính)

– Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp;

– Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

– Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Term of settlement (Tiếng Việt) Không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ.
Result (Tiếng Việt) Quyết định gia hạn sử dụng đất
Fees (Tiếng Việt) Theo quy định tại Điều 3, Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Cơ quan thu phí: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối với hồ sơ cấp đổi, cấp lại; bổ sung sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về đất đai).
Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES


Agency:Copyright by the Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Editor:Mr.Dam Minh Le - Vice Chairman
Address: Van Tương New urban area - Binh Son District - Quang Ngai Province
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828