Trang chủ » Contact us
Contact us
Update day:

Company information

If you have questions or need advice, do not hesitate to contact us immediately to the hotline, we are always with you!

ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES
Add: Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi
Phone: 055.3645828 / 3640442
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES

License number: Website đang thử nghiệm trong lúc đang xin giấy phép.
Agency:Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và Các KCN Quảng Ngãi
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Editor:Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban.
Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi
Tel: 055.3645828 / 3640442 * Fax: 055.3645828