Trang chủ » Leader board

Nguyen Minh Tai

Chức vụ: Member of Provincial Standing Committee, Chairman
Phone: (84.55) 3645687
Fax: (84.55) 3645 828
Email: nguyenminhtai@dungquat.com.vn

Dam Minh Le

Chức vụ: Vice – Chairman
Phone: (84.55) 3641503
Fax: (84.55) 3645828
Email: damminhle@dungquat.com.vn

Ha Duc Thang

Chức vụ: Vice – Chairman
Phone: (84.55) 3645683
Fax: (84.55) 3645828
Email: haducthang@dungquat.com.vn

Le Han Phong

Chức vụ: Vice – Chairman
Phone: (84.55) 3612647
Fax: (84.55) 3645828
Email: lehanphong@dungquat.com.vn
Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES

License number: Website đang thử nghiệm trong lúc đang xin giấy phép.
Agency:Ban Quản Lý KKT Dung Quất Và Các KCN Quảng Ngãi
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Editor:Ông Đàm Minh Lễ - Phó Trưởng Ban.
Khu đô thị mới Vạn Tường - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi
Tel: 055.3645828 / 3640442 * Fax: 055.3645828